Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, TOMASKYRKANS KYRKOMILJÖ, Västmanland

Miljö - foto

Kyrkan med de två flyglarna och den stenlagda gården. 

"Likt ett medeltida kloster har kyrkan från 1971 byggts i mitten av en stenlagd gård, inramad av två vinkelformiga flyglar och en låg tegelmur i öster. Flyglarna ligger i linje med omgivande gators axelsystem, med följden att den öst-västligt orienterade kyrkan hamnat snett i förhållande till dem".
Information
Kyrkan med de två flyglarna och den stenlagda gården. "Likt ett medeltida kloster har kyrkan från 1971 byggts i mitten av en stenlagd gård, inramad av två vinkelformiga flyglar och en låg tegelmur i öster. Flyglarna ligger i linje med omgivande gators axelsystem, med följden att den öst-västligt orienterade kyrkan hamnat snett i förhållande till dem".
--
2006
Rolf Hammarskiöld
tomas1.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens