Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, SKULTUNA KYRKAS KYRKOMILJÖ, Västmanland

Miljö - foto

Skultuna kyrka med omgivande miljö.

"Skultuna kyrka ligger väl synlig i Svartåns dalgång, omgiven av vidsträckta, bördiga jordbruksmarker. Denna del av dalgången, från Skultuna mässingsbruk i norr till Skerike kyrka i söder, utgör ett riksintresse för kulturmiljövården".
Information
Skultuna kyrka med omgivande miljö. "Skultuna kyrka ligger väl synlig i Svartåns dalgång, omgiven av vidsträckta, bördiga jordbruksmarker. Denna del av dalgången, från Skultuna mässingsbruk i norr till Skerike kyrka i söder, utgör ett riksintresse för kulturmiljövården".
--
2004
Rolf Hammarskiöld
skultuna1.jpg
Västerås stift
Creative Commons-licens