Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION GOTLAND, Gotland Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Gotland
Kust- och skärgårdsmiljö
Anläggningar
Gotland kn, ENDRE ALLKVIE 1:2 TINGSHUSET I ALLEKVIA
Gotland kn, FÅRÖ GOTSKA SANDÖN 1:1 GOTSKA SANDÖNS KAPELL
Gotland kn, KLINTE ROBBJÄNS 1:36 ROBBJENS
Gotland kn, KLINTE SICKLINGS 1:5 TULLHUSET KLINTE
Gotland kn, KLINTE STRANDS 1:144 DONNERSKA HUSET I KLINTE
Gotland kn, KRÄKLINGBO HAJDEBY 1:15 HAJDEBY 1:15 I KRÄKLINGBO (HAIDBY)
Gotland kn, LAU BJÄRGES 1:39 BJÄRGES I LAU
Gotland kn, LEVIDE PRÄSTGÅRDEN 1:6 LEVIDE PRÄSTGÅRD
Gotland kn, LEVIDE SKOGS 1:2 TINGSHUSET I SKOGS
Gotland kn, LOKRUME LAUKS 1:6 LOKRUME LAUKS 1:6
Gotland kn, LOKRUME LAUKS 1:8 DET MEDELTIDA STENHUSET PÅ LAUKS 1:8
Gotland kn, LYE LILLRONE 1:3 BRUHNS VATTENKVARN
Gotland kn, LÄRBRO GLÄSTÄDE 1:16 BÅTSMAN VALLES TORP
Gotland kn, LÄRBRO NORS 3:1 NORS LÄRBRO
Gotland kn, LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:87 LÄRBRO PRÄSTGÅRD
Gotland kn, LÄRBRO STORA TAKSTENS 1:11 STORA TAKSTENS I LÄRBRO (SKOLHUSET)
Gotland kn, LÄRBRO STORA TAKSTENS 2:2 STORA TAKSTENS I LÄRBRO (GRUBBS HUS M.FL. BYGGNADER)
Gotland kn, MÄSTERBY FJÄLE 1:4 FJÄLE KOMMINISTERBOSTÄLLE I MÄSTERBY
Gotland kn, NORRLANDA LISTE 1:4 LISTE ÄNGESBOD
Gotland kn, NÄR NÄRSHOLMEN 1:1 NÄRS FYRPLATS
Gotland kn, OTHEM KLINTS 1:3 KLINTS I OTHEM
Gotland kn, OTHEM KVIENDE 1:6 M.FL. PRÄSTGÅRDSMILJÖN I OTHEM
Gotland kn, ROMA KLOSTER 2:2 M.FL. ROMA KUNGSGÅRD
Gotland kn, RONE ÄNGGÅRDE 6:4 ÄNGGÅRDE RONE
Gotland kn, RUTE ALVANS 1:38 PUTTERSJAUS
Gotland kn, RUTE FARDUME 1:58 SÖREN NORRBYS KÄLLARE (MUNKHUSET)
Gotland kn, RUTE RISUNGS 1:28 OLJEPUMPSANLÄGGNINGEN PÅ RISUNGS I RUTE
Gotland kn, SANDA PRÄSTGÅRDEN 1:14 SANDA PRÄSTGÅRDSMILJÖ
Gotland kn, SANDA S:1 M.FL. PETARVE VATTENSÅG OCH SÅGTORPET
Gotland kn, SILTE HALLVIDE 1:21 HALLVIDE SILTE
Gotland kn, SJONHEM HÄLLINGE 1:26 HELLINGE SJONHEM
Gotland kn, SPROGE STORA NORRGÅRDE 1:10 STORA NORRGÅRDE SPROGE
Gotland kn, SPROGE STYMNES 1:3 STYMNES SPROGE
Gotland kn, STÅNGA LIFFRIDE 2:1 LIFFRIDEHUSET I STÅNGA
Gotland kn, SUNDRE S:21 KYRKSTALLET OCH FATTIGSTUGAN I SUNDRE
Gotland kn, TINGSTÄDE FURBJÄRS 1:25 DANIELSSONS TORP I BACKHAGEN
Gotland kn, VALL PRÄSTGÅRDEN 1:5 VALL PRÄSTGÅRD
Gotland kn, VAMLINGBO BOTTARVE 1:26 BOTTARVEGÅRDEN
Gotland kn, VAMLINGBO PRÄSTGÅRDEN 1:6 M.FL. VAMLINGBO PRÄSTGÅRD
Gotland kn, VAMLINGBO SIMUNDE 1:6 SIMUNDE VAMLINGBO
Gotland kn, VISBY ABBOTEN 1 KV ABBOTEN
Gotland kn, VISBY ANKARET 1 KV ANKARET 1
Gotland kn, VISBY ANKARET 4 KV ANKARET 4
Gotland kn, VISBY ANNEXET 1 KV ANNEXET 1
Gotland kn, VISBY ANNEXET 3 M.FL. KV ANNEXET 3 & RÅDHUSET 6
Gotland kn, VISBY APOTEKET 6 M.FL. GAMLA APOTEKET OCH MAHOGNYVILLAN
Gotland kn, VISBY APOTEKET 7 KV APOTEKET 7
Gotland kn, VISBY ARKIVET 1 LANDSARKIVET I VISBY (ARKIVDEPÅBYGGNADEN)
Gotland kn, VISBY ATTERDAG 6 HUSET MED MÅLNINGARNA (MUNTHESKA HUSET) OCH MAGASINSHUSET (EFFES)
Gotland kn, VISBY BACKEN 3 KV BACKEN 3
Gotland kn, VISBY BERGET 16 KV BERGET 16
Gotland kn, VISBY BERGET 20 KV BERGET 20
Gotland kn, VISBY BERGET 23 BJÖRKANDERSKA HUSET
Gotland kn, VISBY BERGET 29 KV BERGET 29
Gotland kn, VISBY BISKOPEN 3 KV BISKOPEN 3
Gotland kn, VISBY BRIGGEN 2 KV BRIGGEN 2
Gotland kn, VISBY BRIGGEN 3 KV BRIGGEN 3
Gotland kn, VISBY BRIGGEN 5 KV BRIGGEN 5
Gotland kn, VISBY BURMEISTER 4 BURMEISTERSKA HUSET
Gotland kn, VISBY BURMEISTER 5 AHLINS FÖRSÄLJNINGSLOKAL
Gotland kn, VISBY BURMEISTER 5 LILLA SKINNBODEN (TAXI)
Gotland kn, VISBY BÄVERN 1 KAJSERPORTSFÖRRÅDET I VISBY (FD TYGSTATIONENS TYGHUS)
Gotland kn, VISBY BÖRSEN 2 VISBY BÖRS (LANGESKA HUSET)
Gotland kn, VISBY CYPRESSEN 21 LANGSKA HUSET
Gotland kn, VISBY FISKAREN 7 KV FISKAREN 7
Gotland kn, VISBY FLINTAN 3 KV FLINTAN 3
Gotland kn, VISBY FREGATTEN 12 KV FREGATTEN 12
Gotland kn, VISBY FREGATTEN 9 KV FREGATTEN 9
Gotland kn, VISBY GETEN 1 TINGSHUSET I VISBY
Gotland kn, VISBY GJUTAREN 2 KV GJUTAREN 2
Gotland kn, VISBY GJUTAREN 6 KV GJUTAREN 6
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 14 KV GRÅBRODERN 14
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 4 KV GRÅBRODERN 4
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 5 KV GRÅBRODERN 5
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 6 KV GRÅBRODERN 6
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 7 KV GRÅBRODERN 7
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 9 KV GRÅBRODERN 9
Gotland kn, VISBY HAMMAREN 11 KV HAMMAREN 11
Gotland kn, VISBY HAMMAREN 6 TOFTÉNSKA GÅRDEN
Gotland kn, VISBY HELGEANDSHUSET 2 HELGEANDSHUSET
Gotland kn, VISBY HELGEANDSHUSET 7 M.FL. KV HELGEANDSHUSET 6-7
Gotland kn, VISBY HELGEANDSHUSET 8 KV HELGEANDSHUSET 8
Gotland kn, VISBY HORNET 1 LILJEHORNSKA HUSET
Gotland kn, VISBY HORNET 2 FRÄLSNINGSARMÉN
Gotland kn, VISBY HOTELLET 13 WISBY HOTELL
Gotland kn, VISBY HYPOTEKET 1 KV HYPOTEKET 1
Gotland kn, VISBY HYPOTEKET 2 KV HYPOTEKET 2
Gotland kn, VISBY INNERSTADEN 1:3 M.FL. BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Gotland kn, VISBY KALVSKINNET 3 KV KALVSKINNET 3
Gotland kn, VISBY KANNAN 1 KV KANNAN 1
Gotland kn, VISBY KANNAN 2 KV KANNAN 2
Gotland kn, VISBY KANTORN 6 KV KANTORN 6
Gotland kn, VISBY KAPELLET 1 SÄVESKA HUSET
Gotland kn, VISBY KAPELLET 5 KV KAPELLET 5
Gotland kn, VISBY KAPLANEN 6 ADA BLOCKS HUS
Gotland kn, VISBY KAPLANEN 7 HÄGGSKA HUSET
Gotland kn, VISBY KAPLANEN 8 KV KAPLANEN 8
Gotland kn, VISBY KASKEN 2 KV KASKEN 2 (FD HÄGGSTRÖMS GULD)
Gotland kn, VISBY KILEN 2 BACHÉRSKA HUSET OCH GAMLA MEJERIET
Gotland kn, VISBY KILEN 3 KV KILEN 3
Gotland kn, VISBY KOMPANIET 5 LINDGÅRDEN
Gotland kn, VISBY KRONAN 1 DONNERS PLATS HOTELL
Gotland kn, VISBY KRUTTORNET 8 KV KRUTTORNET 8
Gotland kn, VISBY KRÄMAREN 2 KV KRÄMAREN 2
Gotland kn, VISBY KRÄMAREN 4 KV KRÄMAREN 4
Gotland kn, VISBY KÄLLAREN 2 KV KÄLLAREN 2
Gotland kn, VISBY KÄLLAREN 3 KV KÄLLAREN 3
Gotland kn, VISBY KÄLLAREN 4 KV KÄLLAREN 4
Gotland kn, VISBY KÖPMANNEN 1 KV KÖPMANNEN 1
Gotland kn, VISBY LABORATORN 10 KV LABORATORN 10
Gotland kn, VISBY LABORATORN 3 WESTÖÖSKA HUSET
Gotland kn, VISBY LABORATORN 4 AGRELLSKA GÅRDEN
Gotland kn, VISBY LABORATORN 5 FD DBW-BANKHUSET
Gotland kn, VISBY MUNKEN 12 RYSKA GÅRDEN
Gotland kn, VISBY MURAMARIS 1:2 VILLA MURAMARIS
Gotland kn, VISBY MUSÉET 2 M.FL. GOTLANDS FORNSAL
Gotland kn, VISBY NOVISEN 4 KV NOVISEN 4
Gotland kn, VISBY NOVISEN 5 CRAMÉRSKA HUSET
Gotland kn, VISBY NUNNAN 1 KV NUNNAN 1
Gotland kn, VISBY PRESSEN 1 KV PRESSEN 1
Gotland kn, VISBY PRESSEN 2 KV PRESSEN 2
Gotland kn, VISBY PRESSEN 3 KV PRESSEN 3
Gotland kn, VISBY PRESSEN 4 KV PRESSEN 4
Gotland kn, VISBY PRESSEN 5 KV PRESSEN 5
Gotland kn, VISBY PRESSEN 6 CLEMATISHUSET
Gotland kn, VISBY PRESSEN 7 KV PRESSEN 7
Gotland kn, VISBY PRIORN 11 KV PRIORN 11
Gotland kn, VISBY PRIORN 14 FD TEKNISKA SKOLAN
Gotland kn, VISBY PRIORN 15 KV PRIORN 15
Gotland kn, VISBY PRIORN 3 KV PRIORN 3
Gotland kn, VISBY PRIORN 7 KV PRIORN 7
Gotland kn, VISBY RESIDENSET 3 RESIDENSET OCH LANDSSTADSHUSET I VISBY (FD SCHWANSKA GÅRDEN OCH WESTBERGSKA GÅRDEN)
Gotland kn, VISBY RESIDENSET 6 GAMLA RESIDENSET
Gotland kn, VISBY RESIDENSET 8 LILJEWALCHSKA HUSET (KLINTSKA HUSET)
Gotland kn, VISBY RÅDHUSET 1 KV RÅDHUSET 1
Gotland kn, VISBY RÅDHUSET 7 M.FL. FD RÅDHUSET I VISBY
Gotland kn, VISBY RÅDHUSET 8 KV RÅDHUSET 8
Gotland kn, VISBY RÅDMANNEN 1 MUNKKÄLLAREN
Gotland kn, VISBY RÅDMANNEN 2 KV RÅDMANNEN 2
Gotland kn, VISBY RÅDMANNEN 3 KV RÅDMANNEN 3
Gotland kn, VISBY S:T HANS 3 KV S:T HANS 3
Gotland kn, VISBY S:T KLEMENS 20 KV S:T KLEMENS 20 (S:T CLEMENS 20)
Gotland kn, VISBY S:T KLEMENS 24 KV S:T KLEMENS 24 (S:T CLEMENS 24)
Gotland kn, VISBY S:T KLEMENS 5 S:T CLEMENS HOTELL
Gotland kn, VISBY S:T LARS 12 M.FL. KV S:T LARS 11-12
Gotland kn, VISBY S:T LARS 7 M.FL. KV VALVET 3 OCH S:T LARS 7
Gotland kn, VISBY S:T NIKOLAUS 7 FRIMURARLOGEN
Gotland kn, VISBY S:T NIKOLAUS 9 KV S:T NIKOLAUS 9
Gotland kn, VISBY S:T OLOF 24 KV S:T OLOF 24
Gotland kn, VISBY S:T OLOF 28 BAUMGARTENSKA HUSET (FD TRANHUSET)
Gotland kn, VISBY S:T OLOF 30 KV S:T OLOF 30
Gotland kn, VISBY S:T OLOF 8 KV S:T OLOF 8
Gotland kn, VISBY S:TA GERTRUD 1 KV S:TA GERTRUD 1
Gotland kn, VISBY S:TA GERTRUD 2 KV S:TA GERTRUD 2
Gotland kn, VISBY S:TA GERTRUD 5 KV S:TA GERTRUD 5
Gotland kn, VISBY S:TA KATARINA 3 KV S:TA KATARINA 3
Gotland kn, VISBY S:TA KATARINA 4 KV S:TA KATARINA 4
Gotland kn, VISBY S:TA KATARINA 6 KV S:TA KATARINA 6
Gotland kn, VISBY S:TA MARIA 15 KV S:TA MARIA 15
Gotland kn, VISBY S:TA MARIA 23 GILDHUSET
Gotland kn, VISBY S:TA MARIA 28 KV S:TA MARIA 28
Gotland kn, VISBY S:TA MARIA 37 JOHAN MÅLARES HUS
Gotland kn, VISBY SKEPPAREN 3 KV SKEPPAREN 3
Gotland kn, VISBY SKEPPET 2 KV SKEPPET 2
Gotland kn, VISBY SKEPPSBRON 5 TORSMANSKA HUSET
Gotland kn, VISBY SKOLAN 1 KONSTMUSEET
Gotland kn, VISBY SKOLAN 2 KV SKOLAN 2
Gotland kn, VISBY SKOMAKAREN 1 KV SKOMAKAREN 1
Gotland kn, VISBY SLOTTET 2 KV SLOTTET
Gotland kn, VISBY SLUPEN 3 KV SLUPEN 3
Gotland kn, VISBY SLUPEN 4 KV SLUPEN 4
Gotland kn, VISBY SLUPEN 5 KV SLUPEN 5
Gotland kn, VISBY SPECKSRUM 1 KV SPECKSRUM 1
Gotland kn, VISBY SPECKSRUM 11 GOVENISKA HUSET
Gotland kn, VISBY SPECKSRUM 2 KV SPECKSRUM 2
Gotland kn, VISBY SPECKSRUM 4 KV SPECKSRUM 4
Gotland kn, VISBY SPECKSRUM 6 KV SPECKSRUM 6
Gotland kn, VISBY STAPELN 4 M.FL. KV STAPELN 3 OCH 4
Gotland kn, VISBY STOPET 11 KV STOPET 11
Gotland kn, VISBY STOPET 12 KV STOPET 12
Gotland kn, VISBY STORA HÄSTNÄS 1:1 STORA HÄSTNÄS
Gotland kn, VISBY SVARTBRODERN 3 DAHLSTRÖMSKA HUSET
Gotland kn, VISBY SYSTEMET 6 KV SYSTEMET 6
Gotland kn, VISBY SÄCKEN 8 KV SÄCKEN 8
Gotland kn, VISBY TIMMERMANNEN 1 TERRA NOVA KYRKA
Gotland kn, VISBY TRAFIKEN 1 DONNERSKA HUSET I VISBY (FD RIKSBANKSHUSET) FD POSTHUSET
Gotland kn, VISBY TRIANGELN 2 M.FL. KV TRIANGELN
Gotland kn, VISBY TROSSEN 2 KV TROSSEN 2
Gotland kn, VISBY TROSSEN 3 KV TROSSEN 3
Gotland kn, VISBY TRÄDGÅRDEN 3 LANTHAMNSTULLHUSET
Gotland kn, VISBY TUNNBINDAREN 14 KV TUNNBINDAREN 14
Gotland kn, VISBY TUNNBINDAREN 7 KV TUNNBINDAREN 7
Gotland kn, VISBY VALUTAN 2 FD APOTEKET VÄDUREN
Gotland kn, VISBY VINKELN 26 IRISDALSGÅRDEN
Gotland kn, VISBY VINKELN 28 KV VINKELN 28
Gotland kn, VISBY VÅRDKLOCKAN 1 METODISTKYRKAN
Gotland kn, VISBY VÅRDKLOCKAN 5 WIGSTRÖMS VERKSTAD
Gotland kn, VÄSKINDE BJÖRKOME 1:13 SANDKULL-ANNAS STUGA
Gotland kn, VÄSKINDE STORA BLÄSNUNGS 1:142 M.FL. BRUCEBO
Gotland kn, VÄSTERGARN KYRKOGÅRDEN 1:1 KLOCKAREBOSTADEN VÄSTERGARN
Gotland kn, VÄSTERGARN SNAUVALDS 1:4 VÄSTERGARN
Gotland kn, VÄSTERHEJDE VIBBLE 1:74 ÄNKAN SMITTERLÖVS STUGA
Gotland kn, VÄTE NORRBYS 1:1 NORRBYS VÄTE
Gotland kn, ÖJA BURGE 1:8 FALUDDENS FYRPLATS
Gotland kn, ÖSTERGARN KATTHAMMARS 1:13 KATTHAMRA
Gotland kn, ÖSTERGARN KATTHAMMARS 1:14 ANNAS NÖJE
Gotland kn, ÖSTERGARN ÖSTERGARNSHOLM 1:1 ÖSTERGARNS FYRPLATS