Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, SKÄNDLA SÖRGÅRD, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
I Skändla finns lämningar från olika tider och kulturlandskapets framväxt kan väl åskådliggöras från äldre stenålder fram till idag. Skändla finns omnämnt i skriftligga källor sedan 1300-talet. Storskiftet 1757 visar att byn var uppdelad på Nordgården, Sörgården och Mellangården. Det fanns år 1757 fyra Nordgårdar, tre Mellangårdar och tre Sörgårdar. Efter en brand år1819 gjordes år1821 en ny tomtindelningsplan för att förhindra bränder. Denna plan ledde till att gårdsbebyggelsen i mycket stor utsträckning kunde ligga kvar vid enskiftet som genomfördes år1826. Skändla är idag ett levande kulturlandskap. Bymiljön representerar en bebyggelse som var vanlig i Västsverige under nästan 200 år och den visar på en kontinuitet hos bebyggelsen.