Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ängelholm kn, Starby kyrkomiljö, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Starby ligger ca en mil sydost om Ängelholm i ett öppet kuperat odlingslandskap.
Rönne å slingrar i en dalgång norr om kyrkan.

Första skriftliga belägget av byn är från 1404 men byn är äldre än så, namn med efterledet –by brukar hänföras till vikingatid. Namnet kan komma från växten starr och by ”samling av gårdar”. Omkring 1500 fungerade byn som ”omlastningshamn”för produkter från järnhyttan i Stidsvig.

På en karta från 1713 fanns ett tiotal gårdar öster om kyrkan. Laga skifte genomfördes 1828 då flera gårdar flyttades ut från byn. Skiftet hade stor betydelse för utvecklingen av bygden, eftersom den uppodlade åkermarken ökade sexfalt.
På karta från 1926 är bebyggelsen samlad längs bygatan och spridda gårdar. Under tidigt 1900-tal fanns i Starby bland annat två lanthandlar, bageri, mejeri, skolor och missionshus.

Idag är bebyggelsen koncentrerad längs gamla landsvägen genom byn med både gårdar och några nyare hus. Byn är liten och har ingen service. I det omgivande jordbrukslandskapet finns ett flertal gårdar.
Kyrkogården gränsar i norr mot ängsmark som sluttar ner mot Rönne å. I väster ligger personalhus/bårhus, kyrkans parkering och därutanför betesmark. Söder om kyrkogården går landsvägen bebyggd med hus och byn ligger huvudsakligen öster om kyrkan.