Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollefteå kn, Multrå kyrkas kyrkomiljö, Västernorrland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Socknen omfattar mark på båda sidor om Ångermanälven. Kyrkan ligger i odlingsbygden ca 15 km öster om Sollefteå på en platå ovanför en brant sluttning norr om älven. Sydväst om kyrkan ligger två skolbyggnader, i norr församlingshemmet och i väster prästgården