Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Bräcke kn, Hällesjö kyrkas kyrkomiljö, Jämtland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Hällesjö kyrka är belägen inom bybebyggelse i sluttningen ovanför Hällsjön i utkanten av ett jordbruksområde i det jämtländska östra urbergsområdet. Intill kyrkan ligger prästgården från andra hälften av 1800-talet. Den är numera privatbostad. Vägen från Kälarne passerar förbi kyrkogårdens östra kant parallellt med Hällsjön. Vägen har under senare tid byggts på och ligger idag högre än kyrkogårdsmuren. På andra sidan vägen ligger församlingshemmet. Mot sjön nedanför kyrkogården ligger vaktmästeri och ett äldre bårhus som främst nyttjades under vintertid när de döda fraktades över Hällsjön till kyrkan i väntan på begravning.