Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vadstena kn, ROGSLÖSA KYRKOGÅRD kyrkomiljö, Östergötland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogårdens omgivning
Kyrkbyn är belägen väster om landsvägen mellan Vadstena och Ödeshög. Söder om
kyrkan finns två generationers skolbyggnader. Den äldsta, ursprungligen uppförd som lärarbostad på 1920-talet, utgörs av en reveterad byggnad med en stram fasadutformning i 20-talsklassicism. Intill finns en skolanläggning från 1965. Väster om kyrkan är det f d ålderdomshemmet beläget. Det utgörs av en stor reveterad byggnad med tillhörande uthuslänga. Vid kyrkogårdens östra sida ligger den f d prästgården med
faluröda panelade man- och flygelbyggnader. Den nordöstra flygeln används som
församlingshem. Järnvägen som anlades med station i Rogslösa innebar ett uppsving för
kyrkbyn. Vid stationen uppfördes bl a en kvarn och ett mejeri och mellan det f d
stationsområdet och kyrkbyn har det vuxit upp ett flertal villor.