Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, BOLIDENS KYRKA KYRKOMILJÖ, Västerbotten

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Samhället Boliden, ca 30 km nordväst om Skellefteå, är intimt förknippat med gruv-brytningen som startade här 1926 och gruvbolaget Boliden som byggde upp samhället. Bolidenbolaget var angeläget om att samhället skulle få en ordnad bebyggelse och inte utvecklas till en kåkstad. Därför anlitades skickliga arkitekter, som John Åkerlund för att rita det mesta av bebyggelsen, och Tage William-Olsson för att skapa stadsplanen. Den präglas av de samtida sociala och estetiska idéerna om trädgårdsstäder och villastäder, blandat med en mer hierarkisk och traditionell bruksorganisation. I en rak axel genom samhället finns i ena änden skolan och torget som hela samhället är grupperat kring och i andra änden disponentvillan, högt placerad och avskild från arbetarnas bostäder. Kyrkan ligger i kvarteret söder om skolan. Kyrkotomten upptar ett helt kvarter, med f.d. prästbostad i sydväst och i övrigt enstaka björkar och granar inom ett glest bevuxet gräsområde utanför den låga avskiljande häcken närmast kyrkan. Intill kyrkan står en inklädd och svartmålad klockstapel i trä, som för tankarna till en gruvlave. Begravningsplatsen från 1955 är belägen ca 1,5 km norr om kyrkan vid infartsvägen till Bolidens samhälle.