Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, KUNGÄLVS KYRKOR, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Den äldre stadskärnan i Kungälv utgör en väl bevarad trästadsmiljö, av riksintresse för kulturmiljövården. På sydsidan om Fontinberget, mellan bergets fot och Nordre älv, ligger hela stadsbebyggelsen samlad på ömse sidor om Östra resp västra gatan, och mitt däremellan ligger torget, där också kyrkan ligger. En bro leder från torget över älven till Fästningsholmen där den mäktiga och från långt håll synliga Bohus Fästning ligger. Vid fästningens fot låg föregångare till dagens Kungälv.

Staden har i modern tid vuxit norr och västerut, och innehåller förutom den huvudkyrkan Kungälvs kyrka också de moderna Kastalakyrkan från 1980 och den lilla Munkegärdeskyrkan från 1997.