Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, HARESTADS KYRKA KYRKOMILJÖ, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger relativt centralt på Harestadsslätten i västra delen av Kungälvs kommun, en gammal kulturbygd med flera stora byar. Strax invid kyrkan ligger prästgården. I omgivningen ligger ett antal gårdar och annan bebyggelse på impedimenten eller i skogsbrynen i det i övrigt öppna jordbrukslandskapet.