Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Götene kn, BROBY KAPELL KYRKOMILJÖ, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
BROBY KAPELL - Broby kapell i Källby socken är belägen ca 10 km väster om Götene. Broby är numera en egen socken. Landskapet sydöst om Kinneviken utgörs huvudsakligen av uppodlat slättlandskap med inslag av träddungar. Norr om kapellet passerar en mindre landsväg mot Vinninga respektive Götene. Ett par hundra meter väster om kapellet går upp en mindre avtagsväg mot nordväst. Denna leder till Källby kyrka ca 2 km därifrån. Alldeles väster om kapellet passerar Vinningavägen en bro över Mariedalsån.

Väster om kapellet ligger en mindre parkeringsplats. I sydväst gränsar kyrkogården till en före detta skola. Söder om före detta skolan går upp en liten körväg mot söder. Vägen svänger av mot öster, följer södra kyrkogårdsmuren och fortsätter mot sydöst. Väster om skolan ligger en gård med flera byggnader, bland annat ett moderniserat bostadshus från sekelskiftet 1900. Huset i två våningar har gul panel och veranda med rik snickarglädje. Till gården hör även en kvarnbyggnad. Nordväst om kyrkan, på motsatt sida av Vinningavägen, ligger några gårdar.

FÖRE DETTA SKOLA - Före detta skolan från tiden kring 1900 är en tvåvånings vinkelbyggnad. Byggnaden är klädd med ljusgrön panel och försedd med vita snickerier, bland annat veranda i rik snickarglädje. Den täcks av två sadeltak med tegel.