Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, Kyrkås gamla kyrkas kyrkomiljö, Jämtland Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Jämtland
Östersund
Bymiljö - Kyrkby, Kyrkomiljö, Odlingslandskap - Skogsbygd
Beskrivning

I ett öppet och av skog väl avgränsat landskapsavsnitt på Kyrkåsen nordost om Östersund ligger Kyrkås gamla kyrka. Landskapet med beteshagar, åkrar oc...

Läs mer i eget fönster