Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, Othem kyrka kyrkomiljö, Gotland Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Gotland
Gotland
Kyrkomiljö
Beskrivning

Kyrkomiljön
Othem kyrkogård är belägen på en liten höjd. Öster och norr om kyrkogården finns barr- och lövskogsmarker, i väster prästgårdsmark och öp...

Läs mer i eget fönster