Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, Gammelgarn kyrka kyrkomiljö, Gotland Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Gotland
Gotland
Kyrkomiljö
Beskrivning

Kyrkomiljön
Gammelgarn kyrkogård är belägen i kanten av ett öppet odlingslandskap. I öster och söder utbreder sig åkermark, i norr gränsar kyrkogårde...

Läs mer i eget fönster