Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION VÄREND, Kronoberg Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Kronoberg
Odlingslandskap - Skogsbygd
Beskrivning

Området är beläget ovanför högsta kustlinjen. I söder förekommer relativt små höjdskillnader, i norr är landskapet mera kuperat. Jordmånen domineras a...

Läs mer i eget fönster