Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION ÖVRE NORRLAND, Norrbotten Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Norrbotten
Odlingslandskap - Skogsbygd
Beskrivning

Landskapet är flackt med enorma myrmarker där många av övre Norrlands älvar har sina källflöden. I den allra nordligaste delen av regionen har landska...

Läs mer i eget fönster