Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

null kn, KULTURLANDSKAPSREGION NEDRE VÄSTERDALARNA, SILJANSBYGDEN OCH SÖDRA DALARNAS SLÄTTER, Dalarna Ny sökning Tillbaka till sökning

Miljöpresentation
Dalarna
Odlingslandskap - Slättbygd
Beskrivning

Längs Dalälvens nedre lopp har bottensediment avsatts i den breda Dalälvsfjorden som en gång i tiden trängde djupt in i landet, upp mot dagens Stora T...

Läs mer i eget fönster