Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Borås, 2002 - 2005

 Inventering - Syfte

Syfte
Inventering av kyrkorna i Skara stift till underlag för vård- och underhållsplaner och handläggning av ärenden vid museer och länsstyrelsen. Materialet kommer i detta register delvis att tillgängliggöras för allmänheten.