Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av kyrkor i Moderna kyrkor i Västmanland

 Inventering - Syfte

Syfte
Västmanlands läns museum har tillsammans med Västerås
stift drivit projektet Moderna kyrkor i Västmanland.
Inom ramen för projektet har sju moderna kyrkobyggnader
och sex kyrkorestaureringar i Västmanlands län, Västerås stift
inventerats, dokumenterats och kulturhistoriskt värderats.