Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Inventering av bebyggelse i ÅRE SN FASTIGHETER A-M, 1972-1983

 Inventering - Syfte

Syfte
Jämtlands läns museum utförde 1972, 1975 och 1976 en inventering av bebyggelsen i Åre kommun på uppdrag av kommunen. Inventeringen var selektiv och målsättningen var att med utgångspunkt i den totala bebyggelsen i kommunen välja ut och registrera kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Dessa redovisas i Jämtlands läns museum Kulturhistorisk utredning 14, Åre kommun.