Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Enköpings kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Uppsala
Enköping
2002-01 - 2008-01

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Anläggningar
Enköping kn, ALTUNA 5:1 ALTUNA KYRKA
Enköping kn, BISKOPSKULLA 3:1 BISKOPSKULLA KYRKA
Enköping kn, BOGLÖSA 17:1 BOGLÖSA KYRKA
Enköping kn, BRED 6:1 M.FL. BREDS KYRKA
Enköping kn, ENKÖPINGS-NÄS 3:2 ENKÖPINGS-NÄS KYRKA
Enköping kn, FITTJA 10:1 FITTJA KYRKA
Enköping kn, FRÖSLUNDA 4:1 FRÖSLUNDA KYRKA
Enköping kn, FRÖSTHULT 1:7 FRÖSTHULTS KYRKA
Enköping kn, GIRESTA 12:1 GIRESTA KYRKA
Enköping kn, GRYTA 3:1 GRYTA KYRKA
Enköping kn, HACKSTA 7:1 HACKSTA KYRKA
Enköping kn, HJÄLSTA 10:1 HJÄLSTA KYRKA
Enköping kn, HOLM 1:1 HOLMS KYRKA
Enköping kn, HUSBY-SJUTOLFT 8:1 HUSBY-SJUTOLFTS KYRKA
Enköping kn, HÄRKEBERGA 15:1 HÄRKEBERGA KYRKA
Enköping kn, HÄRNEVI 13:1 HÄRNEVI KYRKA
Enköping kn, KULLA 2:1 KULLA KYRKA
Enköping kn, KUNGSHUSBY 12:1 KUNGS-HUSBY KYRKA
Enköping kn, LILLKYRKA 3:1 LILLKYRKA KYRKA
Enköping kn, LITSLENA 3:1 LITSLENA KYRKA
Enköping kn, LÅNGTORA 14:1 LÅNGTORA KYRKA
Enköping kn, LÖT 2:1 LÖTS KYRKA
Enköping kn, NYSÄTRA 12:1 NYSÄTRA KYRKA
Enköping kn, SANKT ILIAN 10:73 VÅRFRUKYRKAN
Enköping kn, SIMTUNA 4:1 SIMTUNA KYRKA
Enköping kn, SPARRSÄTRA 12:1 SPARRSÄTRA KYRKA
Enköping kn, SVINNEGARN 10:1 SVINNEGARNS KYRKA
Enköping kn, TEDA 1:1 TEDA KYRKA
Enköping kn, TILLINGE 3:1 TILLINGE KYRKA
Enköping kn, TORSTUNA 18:1 TORSTUNA KYRKA
Enköping kn, TORSVI 1:5 TORSVI KYRKA
Enköping kn, VALLBY 9:1 VALLBY KYRKA
Enköping kn, VECKHOLM 4:1 VECKHOLMS KYRKA
Enköping kn, VILLBERGA 3:1 VILLBERGA KYRKA
Enköping kn, ÖSTERUNDA 2:1 ÖSTERUNDA KYRKA