Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsminnen i Gotlands kn, VISBY A - K, UTOM KLINTEN, BASINFORMATION Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Gotland
Gotland
1992-02-02 - 2005-10-31

Tillgängliggöra basinformation om enskilda och statliga byggnadsminnen från Riksantikvarieämbetet

Basinventering
Anläggningar
Gotland kn, VISBY ABBOTEN 1 KV ABBOTEN
Gotland kn, VISBY ANKARET 1 KV ANKARET 1
Gotland kn, VISBY ANKARET 4 KV ANKARET 4
Gotland kn, VISBY ANNEXET 1 KV ANNEXET 1
Gotland kn, VISBY ANNEXET 3 M.FL. KV ANNEXET 3 & RÅDHUSET 6
Gotland kn, VISBY APOTEKET 6 M.FL. GAMLA APOTEKET OCH MAHOGNYVILLAN
Gotland kn, VISBY APOTEKET 7 KV APOTEKET 7
Gotland kn, VISBY ARKIVET 1 LANDSARKIVET I VISBY (ARKIVDEPÅBYGGNADEN)
Gotland kn, VISBY ATTERDAG 6 HUSET MED MÅLNINGARNA (MUNTHESKA HUSET) OCH MAGASINSHUSET (EFFES)
Gotland kn, VISBY BACKEN 3 KV BACKEN 3
Gotland kn, VISBY BERGET 16 KV BERGET 16
Gotland kn, VISBY BERGET 20 KV BERGET 20
Gotland kn, VISBY BERGET 23 BJÖRKANDERSKA HUSET
Gotland kn, VISBY BERGET 29 KV BERGET 29
Gotland kn, VISBY BISKOPEN 3 KV BISKOPEN 3
Gotland kn, VISBY BRIGGEN 2 KV BRIGGEN 2
Gotland kn, VISBY BRIGGEN 3 KV BRIGGEN 3
Gotland kn, VISBY BRIGGEN 5 KV BRIGGEN 5
Gotland kn, VISBY BURMEISTER 4 BURMEISTERSKA HUSET
Gotland kn, VISBY BURMEISTER 5 AHLINS FÖRSÄLJNINGSLOKAL
Gotland kn, VISBY BURMEISTER 5 LILLA SKINNBODEN (TAXI)
Gotland kn, VISBY BÄVERN 1 KAJSERPORTSFÖRRÅDET I VISBY (FD TYGSTATIONENS TYGHUS)
Gotland kn, VISBY BÖRSEN 2 VISBY BÖRS (LANGESKA HUSET)
Gotland kn, VISBY CYPRESSEN 21 LANGSKA HUSET
Gotland kn, VISBY FISKAREN 7 KV FISKAREN 7
Gotland kn, VISBY FLINTAN 3 KV FLINTAN 3
Gotland kn, VISBY FREGATTEN 12 KV FREGATTEN 12
Gotland kn, VISBY FREGATTEN 9 KV FREGATTEN 9
Gotland kn, VISBY GETEN 1 TINGSHUSET I VISBY
Gotland kn, VISBY GJUTAREN 2 KV GJUTAREN 2
Gotland kn, VISBY GJUTAREN 6 KV GJUTAREN 6
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 14 KV GRÅBRODERN 14
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 4 KV GRÅBRODERN 4
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 5 KV GRÅBRODERN 5
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 6 KV GRÅBRODERN 6
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 7 KV GRÅBRODERN 7
Gotland kn, VISBY GRÅBRODERN 9 KV GRÅBRODERN 9
Gotland kn, VISBY HAMMAREN 11 KV HAMMAREN 11
Gotland kn, VISBY HAMMAREN 6 TOFTÉNSKA GÅRDEN
Gotland kn, VISBY HELGEANDSHUSET 2 HELGEANDSHUSET
Gotland kn, VISBY HELGEANDSHUSET 7 M.FL. KV HELGEANDSHUSET 6-7
Gotland kn, VISBY HELGEANDSHUSET 8 KV HELGEANDSHUSET 8
Gotland kn, VISBY HORNET 1 LILJEHORNSKA HUSET
Gotland kn, VISBY HORNET 2 FRÄLSNINGSARMÉN
Gotland kn, VISBY HOTELLET 13 WISBY HOTELL
Gotland kn, VISBY HYPOTEKET 1 KV HYPOTEKET 1
Gotland kn, VISBY HYPOTEKET 2 KV HYPOTEKET 2
Gotland kn, VISBY INNERSTADEN 1:3 M.FL. BOTANISKA TRÄDGÅRDEN
Gotland kn, VISBY KALVSKINNET 3 KV KALVSKINNET 3
Gotland kn, VISBY KANNAN 1 KV KANNAN 1
Gotland kn, VISBY KANNAN 2 KV KANNAN 2
Gotland kn, VISBY KANTORN 6 KV KANTORN 6
Gotland kn, VISBY KAPELLET 1 SÄVESKA HUSET
Gotland kn, VISBY KAPELLET 5 KV KAPELLET 5
Gotland kn, VISBY KAPLANEN 6 ADA BLOCKS HUS
Gotland kn, VISBY KAPLANEN 7 HÄGGSKA HUSET
Gotland kn, VISBY KAPLANEN 8 KV KAPLANEN 8
Gotland kn, VISBY KASKEN 2 KV KASKEN 2 (FD HÄGGSTRÖMS GULD)
Gotland kn, VISBY KILEN 2 BACHÉRSKA HUSET OCH GAMLA MEJERIET
Gotland kn, VISBY KILEN 3 KV KILEN 3
Gotland kn, VISBY KOMPANIET 5 LINDGÅRDEN
Gotland kn, VISBY KRONAN 1 DONNERS PLATS HOTELL
Gotland kn, VISBY KRUTTORNET 8 KV KRUTTORNET 8
Gotland kn, VISBY KRÄMAREN 2 KV KRÄMAREN 2
Gotland kn, VISBY KRÄMAREN 4 KV KRÄMAREN 4
Gotland kn, VISBY KÄLLAREN 2 KV KÄLLAREN 2
Gotland kn, VISBY KÄLLAREN 3 KV KÄLLAREN 3
Gotland kn, VISBY KÄLLAREN 4 KV KÄLLAREN 4
Gotland kn, VISBY KÖPMANNEN 1 KV KÖPMANNEN 1