Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ny sökning Tillbaka till sökning

Inventeringspresentation
Västra Götaland
Orust
2018-01-01 - 2018-01-10

Tillgängliggöra basinformation om enskilda och statliga byggnadsminnen från Riksantikvarieämbetet.

Basinventering

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret