Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ny sökning Tillbaka till sökning

Inventeringspresentation
Västra Götaland
Ale
2002-01-01 - 2006-03-31

Inventering och karakterisering av kyrkomiljöer i Älvsborgsdelen av Göteborgs stift.Inventeringen syftar till att tydliggöra kyrkornas kulturhistorisk...

Läs mer i eget fönster
Kategoriinventering

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret