Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ny sökning Tillbaka till sökning

Inventeringspresentation
Västra Götaland
Munkedal
2002-09-01 - 2005-12-31

Kulturhistorisk inventering och karaktärisering av Göteborgs stifts kyrkomiljöer.
Inventering för att få ett samlat, enhetligt och tillgängligt mater...

Läs mer i eget fönster
Kategoriinventering

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
Byggnad som finns i registret Byggnad i registret