Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Borås 2002 - 2006 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västra Götaland
Borås
2002-01-01 - 2006-03-31

Inventering och karakterisering av kyrkomiljöer i Älvsborgsdelen av Göteborgs stift.

Inventeringen syftar till att tydliggöra kyrkornas kulturhisto...

Läs mer i eget fönster
Kategoriinventering
Inventeringsfoton

Kinnarumma kyrka med omg...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kinnarumma kyrka sedd fr...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Smidesgrindar i västra k...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kors och altare på kyrkp...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Bårhuset sydöst om Kinna...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Vaktmästarkontor sydöst ...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Seglora kyrka sedd från ...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Seglora kyrka med omgiva...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Sydöstra delen av Seglor...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Ingång till Seglora kyrk...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Vy bortom västra kyrkogå...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Ljushults kyrka med omgi...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

En av två rödmålade ekon...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Församlingsbyggnaden söd...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Viskans kapell med kyrko...

2006-02-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dannike kyrka och klocks...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Församlingsbyggnaden nor...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Byggnad för vaktmästare ...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Vy västerut genom smides...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Viskafors kyrka är högt ...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Bårhuset

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Rydboholms kyrka sedd fr...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Församlingshemmet, sett ...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kinnarumma kyrka med omg...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Smidesgrindar i södra ky...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Gravvårdar med grusfylln...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Östra delen av Kinnarumm...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Spånklädd gravtumba på k...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Seglora kyrka med omgiva...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Bårhuset norr om Seglora...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Smidesgrindar i väster v...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Smidesgrind i norra kyrk...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Begravningsplatsen söder...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Ljushults kyrka med omgi...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Södra delen av kyrkogård...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Ekonomibyggnad i norra k...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dannike kyrka med klocks...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Smidesgrind i östra kyrk...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dannike kyrka och kyrkog...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Ekonomibyggnad i södra k...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nordöstra hörnet av kyrk...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Läktare och kyrktaket ef...

2018

Karin Lundberg

Rättighetslicens:

Koret från väster

2018

Karin Lundberg

Rättighetslicens:

Dokumentationsyta sparad...

2018

Karin Lundberg

Rättighetslicens:

Viskans kapell

2006-03-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Viskans kapell och försa...

2006-03-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Viskans kapell

2006-03-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Interiör

2006-03-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Interiör

2006-03-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

interiör

2006-03-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Viskafors kyrka är högt ...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Viskafors kyrka, sedd vä...

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Viskafors kyrka, sedd no...

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Tornet, sett från nordvä...

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Viskafors kyrka sedd frå...

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Dörrhandtag

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Fönster i södra långhusv...

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet i Viskafors ...

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Korpartiet.

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet sett från ko...

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Läktarbröstet

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Bänkinredningen

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Predikstolen och dopfunt...

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Ursprungligt smitt trycke

2004-12-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Rydboholms kyrka sedd fr...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Rydboholms kyrka sedd fr...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Rydboholms kyrka sedd fr...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet sett från lä...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet sett från ko...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Predikstolen byggdes i s...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Målningarna kring takkro...

2005-01-11

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kinnarumma kyrka med omg...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kinnarumma kyrka sedd fr...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kinnarumma kyrka sedd fr...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Det rakslutna korets öst...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Sakristian i norr sedd f...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kyrkporten i tornets väs...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhusfönster i Kinnaru...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhusfönster i Kinnaru...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Altare, altaruppsats och...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Predikstolen i Kinnarumm...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dopfunten i Kinnarumma k...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kyrkorummet sett från ko...

2003-12-04

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Seglora kyrka med torn i...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Seglora kyrka med tresid...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Norra korsarmen på Seglo...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Sakristian vidbyggd i no...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Huvudingången i tornets ...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kyrkorummet i Seglora ky...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Orgelläktaren i Seglora ...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Altaret och altartavlan ...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Norra bänkkvarteret i Se...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Predikstolen i Seglora k...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dopfunten i Seglora kyrk...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Seglora kyrka med omgiva...

2003-12-05

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Ljushults kyrka sedd frå...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nordfasaden på Ljushults...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Koret på Ljushults kyrka...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Ljushult kyrkas sakristi...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhuset i Ljushults ky...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhuset sett från kore...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Koret i Ljushults kyrka,...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Södra korbänken i Ljushu...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Predikstolen i Ljushults...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Äldre, under läktaren fr...

2004-07-22

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dannike kyrka sedd från ...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dannike kyrka sedd från ...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dannike kyrka sedd från ...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhuset i Dannike kyrk...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhuset och läktaren i...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhuset i Dannike kyrk...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Altaruppsats i Dannike k...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Predikstol i Dannike kyr...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Korfönster i Dannike kyr...

2002-09-17

Maria Mellgren

Rättighetslicens: