Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Örnsköldsviks kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västernorrland
Örnsköldsvik
2003 - 2006

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton

Ulvö Kyrka, kyrkomiljö, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell med omgi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell med omgi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell med omgi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell med omgi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anläggningsfoton

Gideå kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka med omgivni...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka med omgivni...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka med omgivni...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Vy över fiskeläget mot k...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Vy mot fiskeläget från n...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Ulvö Kyrka med omgivning...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Ulvö Kyrka med omgivning...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Ulvö Kyrka med omgivning...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Ulvö Kyrka med omgivning...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka med omg...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka med omg...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka med omg...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka med omg...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka med omg...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka med omgiv...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö kyrkogård, Grav...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Björna Kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Björna Kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Björna Kyrkas kyrkogård,...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrkas omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrkas omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrkas omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrkas omgivan...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Arnäs Kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Arnäs Kyrkas kyrkogård. ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Arnäs Kyrkas kyrkogård. ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell med omgi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell med omgi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka med ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka med omgivand...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka, klocksta...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka med omgiv...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka, sydvästr...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrkas omgivand...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrkas omgivand...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka med omgivande k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka med omgivande k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka med omgivande k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka med omgivande k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skede kapell med klockst...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skede kapell med omgivni...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skede kapell med omgivni...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Gideå kyrka, exteriör, v...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka, exteriör, ö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka, exteriör, s...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka, exteriör, n...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Gideå kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka, exteriör, ...

2005

Hilding M Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Domsjö kyrka, interiör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grunnans kapell, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grunnans kapell, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grunnans kapell, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grunnans kapell, exteriö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grunnans kapell, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grunnans kapell, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grunnans kapell, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grunnans kapell, interiö...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Ulvö Kyrka, exteriör, vä...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Ulvö Kyrka, exteriör, ös...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Ulvö Kyrka, interiör, ky...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Ulvö Kyrka, interiör, ky...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Ulvö Kyrka, interiör, ky...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka, exteri...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka, exteri...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka, exteri...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka, exteri...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Grundsunda Kyrka, interi...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Solbergs Kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka, ext...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka, ext...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka, ext...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka, ext...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka, int...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka, int...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka, int...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trehörningsjö Kyrka, int...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skorpeds Kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka, exteriör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka, exteriör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka, exteriör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka, exteriör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka, interiör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka, interiör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka, interiör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Sidensjö Kyrka, interiör...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Björna Kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Björna Kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Björna Kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Björna Kyrka, exteriör, ...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, exteriö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, exteriö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, exteriö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Själevads Kyrka, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Arnäs Kyrkas, vy från ös...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Arnäs Kyrka, vy från nor...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell med omgi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell med omgi...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Trysunda Kapell, interiö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka, ext...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka, ext...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka, ext...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka, ext...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka, ext...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka, int...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka, int...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka, int...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Örnsköldsviks Kyrka, int...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka, exteriör, s...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka, exteriör, ö...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka, exteriör, v...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Nätra Kyrka, interiör, k...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka, exteriör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Anundsjö kyrka, interiör...

2004

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrkas kyrkogård, gra...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrkas kyrkogård, gra...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka, exteriör, östr...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka, exteriör, norr...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka, exteriör, södr...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka, exteriör, väst...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka, interiör, kyrk...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka, interiör, kyrk...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka, interiör, kyrk...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Mo Kyrka, interiör, kyrk...

2005

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skede kapell, exteriör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skede kapell, exteriör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skede kapell, exteriör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skede kapell, interiör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skede kapell, interiör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens:

Skede kapell, interiör, ...

2006

Anders Stjernberg

Rättighetslicens: