Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Uppsala kommun. Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Uppsala
Uppsala
2002 - 2008

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton

Kyrkan har med sina fyra...

2005

Rättighetslicens:

Klockstapeln från 1827 ä...

2005

Rättighetslicens:

Norra delen av kyrkogård...

2005

Rättighetslicens:

Anläggningsfoton

Kyrkan från söder. Det g...

2006

Rättighetslicens:

Klockstapeln byggdes 176...

2006

Rättighetslicens:

Kyrkogården uppvisar mån...

2006

Rättighetslicens:

Vy från nya kyrkogården ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy från söder

2005

Rättighetslicens:

Klockstapeln är uppförd ...

2005

Rättighetslicens:

Södra delen av kyrkogård...

2005

Rättighetslicens:

Almtunakyrkan sedd från ...

2008-01-01

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan fick sin nuvarand...

2005-01

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Klockstapeln fick sin fo...

2005-01

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från den utv...

2005

Rättighetslicens:

Kyrkans östra gavel har ...

2005

Rättighetslicens:

Klockstapeln är byggd 17...

2005

Rättighetslicens:

I norra bogårdsmuren fin...

2005

Rättighetslicens:

Den medeltida bogårdsmur...

2005

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från söder.

2005

Rättighetslicens:

Klockstapeln byggdes 173...

2005

Rättighetslicens:

Kyrkan har bevarat sina ...

2006

Rättighetslicens:

På kyrkogården finns mån...

2006

Rättighetslicens:

Kyrkans fasad mot sydväs...

2005

Magnus Henriksson

Rättighetslicens:

Grindarna vid södra infa...

2005

Magnus Henriksson

Rättighetslicens:

Kyrkogården med gravar a...

2005

Magnus Henriksson

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydöst med d...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Tornet med sin kopparklä...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens norra sida ...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Mitt på kyrkogården ligg...

2006

Rättighetslicens:

Längs östra kyrkogårdsmu...

2006

Rättighetslicens:

Klockstapeln byggdes på ...

2006

Rättighetslicens:

Kyrkan har med sina fyra...

2005

Rättighetslicens:

Skuttunge kyrka ligger i...

2005

Rättighetslicens:

Kyrkogården har ett påfa...

2005

Rättighetslicens:

I väster bildas ett stäm...

2005

Rättighetslicens:

Vy av kyrkan från söder.

2005

Rättighetslicens:

I öster finns en medelti...

2005

Rättighetslicens:

Klockstapeln från 1745 ä...

2005

Rättighetslicens:

Det finns ett stort anta...

2005

Rättighetslicens:

Bälinge kyrka har en stå...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Det finns gott om äldre,...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

I tornet har kyrkans urs...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

I korets sydvägg har två...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy mot kyrkan från söder...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrka och kyrkogård från...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Söder om kyrkogården lig...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

De gamla alléerna är vik...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Författaren, historikern...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Norrlands nations grav o...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Bild från den s.k. Geije...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Avdelning 2 är ett välbe...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Stillhetens kapell och m...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

När Ängskyrkogården anla...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Gravar på avdelning 2 fr...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens äldsta grav...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från nordost...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

På kyrkans södra sida fi...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Klockstapeln från 1746 s...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Utvändigt har Ebenesers ...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Oxsätra kapell präglas a...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Foto av Oxsätra kapell i...

Okänt

Rättighetslicens:

Vy från nordväst mot kyr...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkogården har en ståtl...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Danmarks kyrka, översikt...

2002

Henrik Lindblad

Rättighetslicens:

1860-års utvidgning, trä...

2002

Rättighetslicens:

1947 års utvidgning med ...

2002

Rättighetslicens:

Funbo kyrka, vy från söd...

2002

Henrik Lindblad

Rättighetslicens:

Läby kyrka och kyrkogård...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

En av de få äldre gravar...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy över södra delen av k...

2005

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Exteriör från söder med ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Eriksbergskyrkan, vy frå...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Atriumgården mellan förs...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Exteriör från söder.

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan och gamla kyrkogå...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Från nordost. T v koret ...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Gamla kyrkogården från n...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydväst. Fön...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Klockstapeln och kyrkomi...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Gamla kyrkogården från n...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydväst. Det...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Kyrkomiljön från öster, ...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Gamla kyrkogården från ö...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Tiondeboden från sydväst...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydost. Det ...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Från väster. Vy över nya...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Kyrkbacken från nordväst...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Likboden från sydost. De...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Från väster. Både stolpa...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Korets trappstegsgavel i...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Nischerna i södra muren ...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Klockstapeln har en myck...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan och klockstapeln ...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy från det lilla torget...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Fasad mot norr. På vapen...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

1600-talet. Peringskiöld...

Okänt

Rättighetslicens:

Bondkyrkan på 1800-talet...

Okänt

Rättighetslicens:

Kyrkomiljön sedd från sö...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkans sydfasad har ett...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Norra delen av kyrkogård...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Den medeltida boden i te...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vindhemskyrkan idag, sed...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Bild från tidigt 1900-ta...

Okänt

Rättighetslicens:

Bild från 1900-talets bö...

Okänt

Rättighetslicens:

Närbild från öster visar...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från söder. ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan ligger på åskröne...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

På kyrkogården finns mån...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Tensta kyrka, vy från no...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy från söder. Spår av i...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy över norra delen av k...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Grindstolparna i södra k...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från södra d...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Den medeltida stigluckan...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Klockstapeln fick sin nu...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Bilden visar gravvårdar ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Ekonomigården i öster be...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Klockstapeln av konstnär...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Trädkyrkan som invigdes ...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Smyckningsplatsen på min...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy från Gunillaklockan 2...

2005

Rättighetslicens:

Trappan framför norra po...

2005

Rättighetslicens:

Framför domkapitelhuset ...

2005

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Trappan och den stenlagd...

2005

Rättighetslicens:

Biskopsgatan och muren s...

2005

Rättighetslicens:

Vy från Gamla torget 200...

2005

Rättighetslicens:

Anläggningen har en slut...

2008-01-01

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Klockstapeln från 1827 ä...

2005

Rättighetslicens:

Trädkransen på 1930-åts ...

2002

Rättighetslicens:

Norra delen av kyrkogård...

2005

Rättighetslicens:

Gravområdet närmast norr...

2002

Rättighetslicens:

Gravkvarter väster om ky...

2002

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Kyrkan från söder. Det g...

2006

Rättighetslicens:

Bänkinredning och predik...

2006

Rättighetslicens:

Här ses de smäckra valvr...

2006

Rättighetslicens:

Fru Ramborgs grav ligger...

2006

Rättighetslicens:

Vy från nya kyrkogården ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiören med den ståtl...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy från söder

2005

Rättighetslicens:

Långhuset sett mot koret...

2005

Rättighetslicens:

Läktaren har en intressa...

2005

Rättighetslicens:

Almtunakyrkan sedd från ...

2005

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiören är gestaltad ...

2005-01-01

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Klockstapeln fick sin fo...

2005-01

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan fick sin nuvarand...

2005-01

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från den utv...

2005

Rättighetslicens:

Väggar och valv målades ...

2005

Rättighetslicens:

Den fasta inredningen hä...

2005

Rättighetslicens:

Den medeltida bogårdsmur...

2005

Rättighetslicens:

Den ursprungliga sydport...

2005

Rättighetslicens:

Interiören är med sin ri...

2005

Rättighetslicens:

Vy mot orgelläktaren i v...

2005

Rättighetslicens:

Kyrkan har bevarat sina ...

2006

Rättighetslicens:

Medeltidens kyrkorum i d...

2006

Rättighetslicens:

Kyrkan restaurerades av ...

2006

Rättighetslicens:

Koret med predikstol och...

2005

Magnus Henriksson

Rättighetslicens:

Långhuset och orgelläkta...

2005

Magnus Henriksson

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydöst med d...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkorummet från koret. ...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Predikstol med kalkmålni...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Mitt på kyrkogården ligg...

2006

Rättighetslicens:

Interiören karakterisera...

2006

Rättighetslicens:

Läktaren byggdes redan 1...

2005

Rättighetslicens:

Kyrkan är rik på begravn...

2005

Rättighetslicens:

I koret står rester av d...

2005

Rättighetslicens:

Inredningen visar spår a...

2005

Rättighetslicens:

Läktarbarriären har fram...

2005

Rättighetslicens:

Kyrkogården har ett påfa...

2005

Rättighetslicens:

I väster finns läktare o...

2005

Rättighetslicens:

Interöriör mot öster. Hä...

2005

Rättighetslicens:

I öster finns en medelti...

2005

Rättighetslicens:

Bälinge kyrka har en stå...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiören är ett välbev...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vid 1938 års restaurerin...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Orgeln är ryggpositivet ...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vapenhuset har en mycket...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

I förgrunden ses dopfunt...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

På kyrkvinden kan man på...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från nordost...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan är rik på medelti...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

På vinden finns ursprung...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Orgeln och läktaren till...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Utvändigt har Ebenesers ...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Invändigt finns delar av...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Oxsätra kapell präglas a...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Altarväggen i kyrksalen ...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Foto av Oxsätra kapell i...

Okänt

Rättighetslicens:

Vy från nordväst mot kyr...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vapenhuset i tornets bot...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy över kyrkorummet från...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Orgelläktaren byggdes på...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

I sakristian finns det g...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

I tornet finns denna kon...

2007

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Danmarks kyrka, översikt...

2002

Henrik Lindblad

Rättighetslicens:

Danmarks kyrka, interiör...

2002

Henrik Lindblad

Rättighetslicens:

Funbo kyrka, vy från söd...

2002

Henrik Lindblad

Rättighetslicens:

Funbo kyrka, interiör mo...

2002

Henrik Lindblad

Rättighetslicens:

Läby kyrka och kyrkogård...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiör med altarpredik...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiör från långhuset ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy över södra delen av k...

2005

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiörbild mot koret. ...

2005

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Exteriör från söder med ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiör mot koret i öst...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Altarfönstret med sina g...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkorummet har formen a...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Exteriör från söder

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiör mot koret med d...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Från nordost. T v koret ...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Långhuset mot koret, frå...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Orgelläktaren från öster.

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Inredning med dekor trol...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Altaruppsatsen från 1649...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydväst. Fön...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Dopfunten.

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Detalj av predikstolen.

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Vy från orgelpodiet mot ...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Kyrkan från sydväst. Det...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Läktaren från nordost. O...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Dopfunten av Vattholmama...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Vy från läktaren. Korval...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Vy från läktaren. Målnin...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Altarring, altaruppsats ...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Detalj av bänkinredning ...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Vapenhuset från långhuse...

2007

Anders Franzén

Rättighetslicens:

Korets trappstegsgavel i...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy över lågkyrkan mot ab...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy mot orgelläktaren i h...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy från det lilla torget...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Bild från det invändiga ...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

I korarbsiden bakom alta...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Del av Sven Ljungbergs m...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiören före det tidi...

Okänt

Rättighetslicens:

Interiör mot koret i öst...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Norra korsarmen fick sin...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Korfönster med glasmålni...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkans sydfasad har ett...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan har en välbevarad...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Mariakapellet skapades i...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrksalen efter den sena...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vindhemskyrkan idag, sed...

2006

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från söder. ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Invändigt präglas kyrkan...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Bänkarna är från 1904. Å...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vy från söder. Spår av i...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Den fasta inredningen i ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

På kyrkvinden kan man se...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från södra d...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiör från långhuset ...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Västra delen av långhuse...

2004

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Interiör från St Eriks k...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Krematoriekapellets sydf...

2008

Johan Dellbeck

Rättighetslicens:

Vasakoret med monumentet...

2005

Rättighetslicens:

Mittskeppet med orgelläk...

2005

Rättighetslicens:

Vy från orgelläktaren i ...

2005

Rättighetslicens:

I Finstakoret står S:t E...

2005

Rättighetslicens:

Här ses järnkonstruktion...

2005

Rättighetslicens:

Interiören präglas i hög...

2005-01

Johan Dellbeck

Rättighetslicens: