Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Gävle kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Gävleborg
Gävle
2006 - 2008

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Foto från sydväst. Tillb...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Strömsbro kyrka sedd frå...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Foto från nordost. Östra...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Foto från nordväst med d...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Klockstapelns östra fasa...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Södra fasaden

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Brändströmska gravkoret ...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Norra fasaden med det ut...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Del av kyrkogården öster...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Bisättningskällaren på k...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Personalbyggnadens södra...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Kyrkans västra fasad med...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Foto från söder. Kyrkan ...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Hamrånge kyrka från väst...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Den gamla kyrkogården, 1...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Kyrkotomten upptas, bort...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Kyrkotomten upptas, bort...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Österheds kapell med all...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Det enkla men stilfulla ...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Ett av kvarteren är terr...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Den pärttäckta klockstap...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Hedesunda kyrkas norra f...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Kyrkogård. Del av kyrkog...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Likboden. Likbodens östr...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Hille kyrka med omgivand...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Foto från öster med det ...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Huvudingången på västra ...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Staffans kyrka sedd från...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Gravkapellet och ceremon...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

I ett flertal av kvarter...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Björkallén som leder fra...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Kyrkans exteriör fick si...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

En blick av Valbo kyrka ...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Det normalt sett lilla a...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Sockenstugan utgör ett v...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Kyrkans exteriör med abs...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Västra delen av kyrkogår...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Gravkapellets östra fasa...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Interiör mot läktaren i ...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Interiör mot koret.

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Interiör mot koret i öst...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Predikstolen med liten t...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Koret med altaruppsatse...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

interiör

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Orgelläktaren från 1970-...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Bomhus kyrka sedd från k...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Interiör mot koret i öst...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Interiör mot läktaren i ...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Mariakyrkans östra fasad...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Orgelläktarens mittendel...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Kapellsalens ljusa rum m...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Interiör mot koret i öst...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Interiör mot orgelläktar...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Hedesunda kyrkas norra f...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Interiör mot koret i söd...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Interiör mot läktaren i ...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Kyrkans exteriör med tor...

2006

Erika Englund

Rättighetslicens:

Interiör mot koret i öst...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Foto mot dopkapellet i v...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Läktarbarriärens och bän...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Det numera fristående al...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Kapellets entré under fö...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Gravkapellet och ceremon...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Korets himmelsvalv är en...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Tre tydliga tidsskikt: 1...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Tornrummet inreddes som ...

2008

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Dörrar till vapenhuset u...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Kyrkorummet sett från or...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens:

Interiör mot koret i öst...

2008

Erika Åberg

Rättighetslicens:

Den inbyggda orgelbälgen...

2006

Martin Åhrén

Rättighetslicens: