Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Borgholms kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Kalmar
Borgholm
2006 - 2007

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Kyrkogårdens ingång i vä...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Utmed kyrkans södra sida...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Minneslunden i kvarter C...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter A från nordväst....

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

I kvarteren står gravvår...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogården omgärdas a...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Modern järngrind, den no...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Den västra portluckan fr...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Klivstättan över den söd...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Minneslunden invigdes 20...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Bårhuset från 1960-talet...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

I det nordvästra hörnet ...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Översikt över kvarter A ...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Översikt över kvarter E ...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens södra ingån...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Den nyligen omlagda kyrk...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdsmuren i väster...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gången från kyrkogården ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Minneslunden från söder....

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Förråd och verkstad. (KI...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter B från sydväst. ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter A från söder. (K...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens ingång i ös...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdsmuren i öster....

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdsmuren i norr o...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Grusgången som leder fra...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter A från söder. (K...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter B från sydost. (...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens ingång i sö...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdsmuren i öster....

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Minneslunden från öster....

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Grusbelagd gång från kyr...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Runstenen som står i nis...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter A från sydväst. ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter B från sydost. (...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter C från norr. (KI...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter D från öster. (K...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter E från nordväst....

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Begravningsplatsen vid R...

2006-06-01

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Vy från begravningsplats...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Runt begravningsplatsen ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Innanför muren finns en ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Området kring begravning...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Minnesplatsen med träkor...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gjutjärnsgrindarna är fr...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Intill kalkstensgången i...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Norr om kyrkan iordnings...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Översikt över södra sida...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Området väster om kyrkan...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Översikt över kyrkogårde...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Östra sidan och delar av...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Kyrkogården omgärdas av ...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Huvudingången i väster, ...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Den norra ingången med s...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Grinden in till f d präs...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Minneslunden invigdes 20...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Personalutrymmena är inr...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Söder om kyrkan står en ...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Utanför kyrkmuren i väst...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Huvudingången mittför va...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Minneslunden finns i kyr...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Översikt över den Norra ...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Översikt över södra sida...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Ingång i öster med dubbl...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gången från kyrkan till ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gravhäll dekorerad med e...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Vy från södra delen av k...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter E från söder. Ti...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter F från nordväst....

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

På kyrkans norra sida fi...

2007

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Sydost om kyrkan ligger ...

2007

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Del av kyrkogårdens mur ...

2007

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Stigluckan i söder och d...

2007

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens ingång i vä...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens mur i söder...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gången fram till kyrkans...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Minneslunden från väster...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter G från sydost. (...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

I kvarter H finns flera ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Stigluckan vid kyrkogård...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens ingång i sy...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens mur i öster...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gång belagda med kalkste...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Minneslunden från söder....

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Bårhuset som byggdes i s...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter D från sydost. (...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter E från sydost. N...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Intill den norra ingånge...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Alla gångar är belagda m...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Minneslunden omgärdas av...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Översikt över norra sida...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Stigluckan och klivstätt...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdsmuren och bårh...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter F från väster. (...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gång belagd med kalksten...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter A från sydost. (...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Vy över Persnäs kyrkogår...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter D från sydost. (...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kvarter E från väster. (...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Föra kyrka.

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

En av kyrkogårdens tre s...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gång från kyrkans södra ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Tjurlösa-graven i kvarte...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Delar av kvarter C från ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens ingång i vä...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gång från minneslunden m...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Asfalterad gång genom ky...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Minneslunden från söder....

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Ceremoniplatsen i norra ...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Resterna av det ursprung...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

1990-talets utvidgning a...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kalkstenmurar avdelar de...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Gärdslösa kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Gärdslösa kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Egby kyrka, interiör.

2010-03-31

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Alböke kyrka, interiör, ...

2010-03-31

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Alböke kyrka, interiör.

2010-03-31

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Högsrum kyrka, exteriör.

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Högsrums kyrka, interiör...

2010-03-31

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Högsrums kyrka, interiör...

2010-03-31

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Högsrums kyrka, interiör...

2010-03-31

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Långlöts kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Långlöts kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Bårhuset är inrett i en ...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Köpings kyrka

2006-11-19

Torbjörn Sjögren

Rättighetslicens:

Köpings kyrka

2006

Torbjörn Sjögren

Rättighetslicens:

Köpings kyrka

2006

Torbjörn Sjögren

Rättighetslicens:

Köpings kyrka, interiör.

2010-03-31

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Köpings kyrka, interiör.

2010-03-31

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Källa gamla kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Källa Gamla kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Källa Gamla kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Böda Kyrka.

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Böda Kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Räpplinge kyrka, exteriö...

2006

Cecilia Ring

Rättighetslicens:

Persnäs kyrka, exteriör.

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Persnäs kyrka, exteriör.

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Persnäs kyrka, exteriör.

2010-05-14

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Illustrationen gestaltar...

2007

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Föra kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Löt kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Löt kyrka

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Löt kyrka.

2010-05-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

S:t Elavi kapell, klocks...

2006

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens: