Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Alvesta kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Kronoberg
Alvesta
2006 - 2007

Projektet har som mål att samtliga karaktäriseringar som utarbetats av församlingarna i stiften inom Svenska kyrkan ska registreras i bebyggelseregist...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Södra ingången

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Trädkransen invid västra...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Omgärdning av buxbom i a...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Uppsamlingsplats för gra...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Vy över kvarter A från s...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Vy över kvarter C från n...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Kyrkogården omges på all...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Moderna låga rektangulär...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens minneslund ...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Klockstapel uppförd 1936

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Kvarter I, vy mot söder

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Kvarter III, vy mot söder

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Vy över kvarter C från s...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Grusgång i anslutning ti...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Öppning i södra muren i ...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Låg stenmur i mötet mell...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Vy över kvarter A från ö...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Vy över kvarter B från ö...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Minneslunden som anlades...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Ingång i murens norra de...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

De flesta gångarna inom ...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Klockstapeln som uppförd...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Urnlunden där björkar vä...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Kvarter A2 och C2. Kvart...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Kyrkogårdsmuren i anslut...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Allé invid grusgången på...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Västra ingångens smidda ...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Samlade urngravar i mitt...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Hällar, gjutjärnskors oc...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Klockstapeln sedd från ö...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Del av kyrkogården väste...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Hängask i kvarter 3.

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Kvarter 1 – 2

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Del av kvarter 4, sydöst...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

översikt fotograferat fr...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Överst. översikt över kv...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Del av kvarter V norr om...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Stigluckan i östmuren.

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

På nya kyrkogårdsdelen v...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

I bakgrunden syns det ko...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Den spånklädda klockstap...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Minneslunden med minnesp...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Västra ingången

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Mistelås kyrkogård.

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Den mest framträdande gr...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Kvarter 1-3 innehåller e...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Kvarter 4-6 karakteriser...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Gravstenarna i kvarter 7...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Lekaryds kyrkogård från ...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Vy över kvarter A fotogr...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Klockstapeln

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Familjegrav i kvarter A

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Gravvårdar i kvarter B.

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Kvarter C, i bakgrunden ...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens huvudentré ...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens norra sida ...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Klockstapel.

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Raserad del av muren til...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Norra muren sedd från vä...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Kyrkogården sedd från ös...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Trädkransen i söder av u...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

en del av kvarter B.

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Äldre gravårdar som tagi...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Vy över del av kvarter A.

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Härlövs kyrkogård ligger...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Södra ingången

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Häckplantering i anslutn...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Vy över kvarter C från n...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Vy över kvarter A från n...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Vy över kvarter B från s...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Område reserverat för ba...

2007

David Fuchs

Rättighetslicens:

Översikt över delar av k...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Raderna med gravar i kva...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Översikt över kvarter G....

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Kvarter F fotograferat m...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Del av kvarter B med för...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Huvudentrén in till kyrk...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Kyrkogårdsmurens sydväst...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Kvarter A och B är place...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Del av kvarter V med hög...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Kvarter C beläget öster ...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Översikt över kvarter B ...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Kvarter H ligger i den n...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Klocktornet.

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Inom kvarter D och E har...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Över del av kvarter VI.

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Kvarter M och R är beläg...

2007

Jenny Svensgård

Rättighetslicens:

Olika gravvårdstyper. Lå...

2007

Jessica Wennerlund

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Västra Torsås kyrka.

2011-09-21

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Västra Torsås kapell.

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Skatelövs kyrka.

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Skatelövs kyrka.

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Skatelövs kyrka.

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Skatelövs kyrka.

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Skatelövs kyrka, mot läk...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Slätthögs kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Moheda kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Mistelås kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Mistelås kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Mistelås kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Mistelås kyrka, mot kore...

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Mistelås kyrka, predikst...

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Mistelås kyrka, mot läkt...

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Lekaryds kyrka.

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Lekaryds kyrka

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Lekaryds kyrka

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Lekaryds kyrka, mot kore...

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Lekaryds kyrka, predikst...

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Lekaryds kyrka, mot läkt...

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Vislanda kyrka.

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Härlövs kyrka

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Härlöv kyrka

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Härlöv kyrka

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Härlövs kyrka

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Härlöv kyrka, koret.

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Härlöv kyrka

2012-03-26

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Hjortsbera kyrka, mot ko...

2012-06-25

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Alvesta kyrka

2012-03-06

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Alvesta kyrka

2012-03-06

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Alvesta kyrka, mot koret.

2012-03-06

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Alvesta kyrka, mot läkta...

2012-03-06

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Alvesta kyrka, vy från l...

2012-03-06

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Blädinge kyrka

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Västra Torsås kyrka, mot...

2011-09-21

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Västra Torsås kapell.

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Slätthögs kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Moheda kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Vislanda kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Altare Hjortsberga kyrka.

2012-06-25

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Blädinge kyrka

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Västra Torsås kyrka, mot...

2011-09-21

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Västra Torsås kapell, mo...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Slätthögs kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Moheda kyrka.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Vislanda kyrka, mot läkt...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Hjortsberga kyrka, mot l...

2012-06-25

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Blädinge kyrka

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Västra Torsås kyrka, pre...

2011-09-21

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Västra Torsås kapell, mo...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Slätthögs kyrka, mot kor...

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Moheda kyrka, mot koret.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Vislanda kyrka, mot kore...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Blädinge kyrka mot läkta...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Västra Torsås kapell, fö...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Slätthögs kyrka, mot läk...

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Moheda kyrka, predikstol.

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Vislanda kyrka.

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Blädinge kyrka, mot kore...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Koret i Slätthögs kyrka,...

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Moheda kyrka, mot läktar...

2012-10-10

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Vislanda kyrka, fönster ...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens:

Predikstol, Blädinge kyr...

2012-06-14

Maria Brynielsson

Rättighetslicens: