Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Landskrona kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Skåne
Landskrona
2014 - 2015-02

Inventering och karakterisering av kyrkomiljöer i Skåne inom Lunds stift. Inventeringen syftar till att tydliggöra kyrkornas kulturhistoriska karaktär...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton

Annelövs kyrka...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Miljöfoton

Glumslövs kyrka, fasad m...

2015-10

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka, gamla k...

2015-10

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka, minnesl...

2015-10

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Tofta kyrka fr...

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka oc...

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka, y...

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, en...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, ko...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, kl...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka fr...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka mo...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka mo...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka, h...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Anläggningsfoton

Glumslövs kyrkomiljö

2017-03

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka

2017-03

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka

2017-03

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka

2018-03

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Annelövs kyrka, kyrkomil...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka, kyrkomil...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka, kyrkomiljö

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka, kyrkomil...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Borstahusens kapell, kyr...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Säby kyrka, kyrkomiljö

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Säby kyrka och kyrkogård

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Asmundtorps kyrka, kyrko...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Asmundtorps kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka, kyrkomil...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, ky...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka och...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka och...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka, k...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka, kyrkom...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Annelövs kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka och kyrkogår...

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka och kyrko...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Borstahusens kapell

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Säby kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Asmundtorps kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka mot nordv...

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, al...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka och beg...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Annelövs kyrka och kyrko...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka från nordost

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Borstahusens kapell

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Säby kyrka från väster

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Gamla kyrkogår...

2015-02

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka mot sydöst

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, Sa...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrkogård på ...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Annelövs kyrka och kyrko...

2016-04

Pär-Martin Hedberg

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka, ytterdörr t...

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka, absiden ...

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Borstahusens kapell från...

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Säby kyrkogård mot söder

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Asmundtorp kyr...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Härslövs kyrkogård mot v...

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, fa...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka mo...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka från sy...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Naturromantisk...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Minneslund

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka mot sydöst

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Borstahusens kapell från...

2015-04

Rättighetslicens:

Säby kyrkogård, minneslu...

2015-04

Rättighetslicens:

Asmundtorps ky...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka mot sydös...

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrkogård

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka fr...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka från no...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Karl Kullbergs...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka...

2012-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka, kyrkogår...

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Borstahusens kapell, kon...

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Säby kyrka från norr

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Asmundtorps ky...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka mo...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyra från syd...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Annelövs kyrka...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Säby kyrka från nordöst

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Annelövs kyrka...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Annelövs kyrka...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Ekonomibyggnad...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Glumslövs kyrka, fasad m...

2015-10

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka, fasad m...

2015-10

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka, långhus...

2015-10

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka, långhus...

2015-10

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka, kor och...

2015-10

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Glumslövs kyrka, orgel

2015-10

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Annelövs kyrka...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Annelövs kyrka...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Gjutjärnsfönst...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Glasmålning av...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Orgelfasad i A...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Predikstol stå...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Långhuset mot ...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Medeltida golv...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Mur mellan lån...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Lillklockan i ...

2015-02

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Ekonomibyggnad...

2015-02

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Dopfunten av s...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Cuppan dekorer...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Saxtorps kyrka...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Orgel i Saxtor...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Predikstolen f...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Altartavla

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka, långhuset m...

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka, långhus mot...

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Tofta kyrka, predikstol

2014-11

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka, altarano...

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka, koret

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka, långhuse...

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Vadensjö kyrka, långhuse...

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Borstahusens kapell, alt...

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Borstahusens kapell, kap...

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Borstahusens kapell

2015-04

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Säby kyrka, altare och a...

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Säby kyrka, dopfunt

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Säby kyrka, långhuset mo...

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Säby kyrka, långhuset mo...

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Säby kyrka, predikstol

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Asmundtorps kyrka

2014-11

Karl Johan Kember

Rättighetslicens:

Asmundtorps kyrka, långh...

2014-11

Karl Johan Kember

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka, kor och ...

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Långhus mot öster

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka, orgel

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka, kalkmåln...

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Härslövs kyrka, korsarme...

2015-04

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, sö...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, al...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Altare i Sankt Jakobs ka...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, st...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, gl...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Jakobs kapell mot ...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, pr...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Johannes kyrka, or...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka, a...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka, l...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka, o...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka, p...

2015-06

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sofia Albertina kyrka, s...

2015-05

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka, altare...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka, dopfunt

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka, långhu...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka, långhu...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka, orgel

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka, kalkmå...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Sankt Ibbs kyrka, predik...

2015-05

Kristina Simonsson

Rättighetslicens:

Dopfunten i pr...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Rutorna i kors...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Koret i Asmund...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens:

Kor och predik...

2015-02

Karl Johan Holmberg

Rättighetslicens: