Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Byggnadsminnen i Kungälv, TILLGÄNGLIGA BYGGNADSMINNEN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västra Götaland
Kungälv
2006 - 2009

Projektets övergripande syfte är att tillgängliggöra den historia om länets kulturarv som byggnadsminnena berättar och att därigenom öka medvetenheten...

Läs mer i eget fönster
Selektiv inventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Byggnaden vänder sig med...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Uddmanska huset ingår i ...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden vänder sig med...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Bostadshus för gasbiträd...

2006-09-21

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Rådhuset är det enda hus...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Manbyggnaden med flyglar...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Rådhusbyggnaden och kyrk...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Entrén vänder sig mot Vä...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden är sammanbyggd...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Gasmästarens hus är gulm...

2006-09-21

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden klassicistiska...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Flyglarna med den västra...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Rådhusets baksida är til...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnadens fasad mot går...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden har tre ingång...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden har tillbyggts...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Gasstationen ligger åtsk...

2006-09-21

Lena Rundström

Rättighetslicens:

En tillbyggnad på baksid...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Allén fram till manbyggn...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Rådhuset har en äldre pr...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fasaden har rosamålad pa...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fönstren är vackert sprö...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Gasstationen med gasbode...

2006-09-21

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Entrén på sydsidan har e...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Stallet med hästhage i f...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden används idag s...

2006-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Mellan gasstationen och ...

2006-09-21

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Det klassicistiska entré...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fd gasmästarens bostad

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Manbyggnaden är tillbygg...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden är varsamt upp...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Manbyggnadens fasad mot ...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden har ett skiffe...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den f d förvaltarbostade...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den timrade byggnaden up...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Ladugården uppfördes omk...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den östra flygeln tillby...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Bonanders hus är en av M...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

I byggnaden inrymdes urs...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Burås kvarn är av typen ...

2007-09-07

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Burås kvarn ligger på en...

2007-09-05

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Kvarnen togs ur drift 19...

2007-09-05

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Restaurerade vingar

2007-09-05

Lena Rundström

Rättighetslicens:

I samband med renovering...

2007-09-05

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Detalj från kvarnens me...

2007-09-05

Lena Rundström

Rättighetslicens:

"Spindeln" är en av kvar...

2007-09-05

Lena Rundström

Rättighetslicens:

I byggnaden bodde gasbit...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Ett vackert uthus med vi...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Gasstationen har ett uts...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fönstren med järnspröjs ...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Spårbanan förband gassta...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fd magasin

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Till bostadshuset hör et...

2007-09-20

Lena Rundström

Rättighetslicens:

På fasaden mot gatan res...

2007-09-20

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnadens gårdsfasad ä...

2007-09-20

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Portlidret är tillbyggt ...

2007-09-20

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Lundholmska huset ingår ...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggninaden har inrymt b...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnadens baksida har e...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Entrén med arbetad omfat...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Zetterlöfska huset uppfö...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fasaden mot gatan har li...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Husets baksida har utgån...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den fd förrådsbyggnaden ...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Gårdslängan inrymde ursr...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Entrépartiet med förgyll...

2007-10-26

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Förrådsbyggnadens fasad ...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Strandska huset är en av...

2007-11-30

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden har en symmetr...

2007-11-30

Lena Rundström

Rättighetslicens:

I byggnadens källare har...

2007-11-30

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Gårdsfasaden har genomgå...

2007-11-30

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Bostadshuset på gården ä...

2007-11-30

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Societetshusets fasad mo...

2007-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den omfattande fasadreno...

2007-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Verandan med uteservering

2007-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Societshusets baksida oc...

2007-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Snickeridetaljer på gave...

2007-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Ursprungliga målerier i ...

2007-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Pelare med kapitäl och k...

2007-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Pelare och bjälklag har ...

2007-10-09

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Manbyggnaden på Tofta he...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Dateringen av de båda fl...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den västra flygeln har e...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Entrédörren har stildrag...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Vagnslidret uppfördes sa...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Vagnslidret uppfördes sa...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

En f d tjänstebostad str...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden inrymmer stall...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Pampig stallentré

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Timrat magasin i tre vån...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Bevarad magasinskaraktär...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Byggnaden är sammanbyggd...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden har tre ingång...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden har tillbyggts...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fönstren är vackert sprö...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Det klassicistiska entré...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fd gasmästarens bostad

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Manbyggnaden är tillbygg...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden är varsamt upp...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Manbyggnadens fasad mot ...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden har ett skiffe...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den f d förvaltarbostade...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den timrade byggnaden up...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Ladugården uppfördes omk...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den östra flygeln tillby...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

I byggnaden inrymdes urs...

2007-01-03

Lena Rundström

Rättighetslicens:

I byggnaden bodde gasbit...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Ett vackert uthus med vi...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Gasstationen har ett uts...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fönstren med järnspröjs ...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Spårbanan förband gassta...

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Fd magasin

2006-09-22

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Manbyggnaden på Tofta he...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Dateringen av de båda fl...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Den västra flygeln har e...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Entrédörren har stildrag...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Vagnslidret uppfördes sa...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Vagnslidret uppfördes sa...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

En f d tjänstebostad str...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Byggnaden inrymmer stall...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Pampig stallentré

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Timrat magasin i tre vån...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens:

Bevarad magasinskaraktär...

2006-10-27

Lena Rundström

Rättighetslicens: