Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Ale kn, 2002 - 2006 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västra Götaland
Ale
2002-01-01 - 2006-03-31

Inventering och karakterisering av kyrkomiljöer i Älvsborgsdelen av Göteborgs stift.Inventeringen syftar till att tydliggöra kyrkornas kulturhistorisk...

Läs mer i eget fönster
Kategoriinventering
Inventeringsfoton

Skepplanda kyrka sedd fr...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Skepplanda kyrka med omg...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Bårhuset vid Skepplanda ...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Vaktmästarkontor söder o...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Hålanda kyrka med omgiva...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Vaktmästarkontor väster ...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Älvängens kyrka sedd frå...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Klockstapeln och Älvänge...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nols kyrka med omgivande...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nols kyrka sedd från NÖ.

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka och kyr...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka och för...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Församlingshemmet vid St...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrka sedd från NV.

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kapell, klockstape...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Miljöfoton

Surte kapell, klockstape...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Anläggningsfoton

Kilanda kyrka med omgiva...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kilanda kyrkas kyrkogård...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kilanda kyrka med bro öv...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Beijerska gravkoret, som...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Smidd grind i norra mure...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Öster om kyrkan syns Ekm...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens östra del s...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Nödinge kyrka med omgiva...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Nödinge kyrka med omgiva...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Smidd grind i muren öste...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Skepplanda kyrka med vid...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Skepplanda kyrkogård med...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Den utvidgade kyrkogårde...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Äldre övergiven begravni...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Äldre övergiven begravni...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Hålanda kyrka med omgiva...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Norra delen av Hålanda k...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Ekonomibyggnad öster om ...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Stiglucka i kyrkogårdens...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Älvängens kyrka sedd frå...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Älvängens kyrka sedd frå...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Tillbyggnaden från 1982 ...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Älvängens kyrka sedd frå...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Älvängens kyrka sedd frå...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kyrkorummet i Älvängens ...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kyrkorummet i Älvängens ...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Koret i söder i Älvängen...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kyrkorummet i Älvängens ...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dopfunten i Älvängens ky...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nols kyrka med omgivande...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka med omg...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka och kyr...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka med omg...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Norra delen av Starrkärr...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Södra grinden till Starr...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Västra delen av Starrkär...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Begravningskapellet på S...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Bårhuset på Starrkärrs k...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Starrkärrs nyanlagda kyr...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrka sedd från NV.

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrka sedd från sö...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrka sedd från sy...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrka sedd från no...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Församlingshemmet till S...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kapell, klockstape...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Allé i södra delen av Su...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Norra delen av Surte beg...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Kilanda kyrka med omgiva...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkan, sedd från söder.

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Tornet, sett västerifrån...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från nordost...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Fönster i södra långhusv...

2005-03-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet sett västeri...

2005-02-15

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet sett från ko...

2005-02-15

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Predikstolen är ett baro...

2005-02-15

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Del av det bemålade bräd...

2005-02-15

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Dopfunten består av en m...

2005-02-15

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Nödinge kyrka med omgiva...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd västerifrån.

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från sydväst...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från nordöst...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet sett västeri...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet sett från ko...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Altaruppsatsen är tillve...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Predikstolen tillverkade...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Den medeltida dopfunten ...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Del av takmålningen. År ...

2005-05-12

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Skepplanda kyrka med vid...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Skepplanda kyrka med vid...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Tornets västfasad, Skepp...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Grindstolpar i sten i sk...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhusets nordfasad, sk...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhuset i Skepplanda k...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Koret i Skepplanda kyrka...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhuset i Skepplanda k...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Predikstolen med läktarb...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Norra bänkkvarteret i Sk...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Skepplanda kyrkas dopfun...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Det bemålade trätunnvalv...

2004-07-14

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Hålanda kyrka sedd från ...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Ekonomibyggnad öster om ...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Hålanda kyrka med vidbyg...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Hålanda kyrkas sakristia...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhusfönster i Hålanda...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhuset i Hålanda kyrk...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Koret i Hålanda kyrka, f...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Långhuset i Hålanda kyrk...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Predikstolen i Hålanda k...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dopfunten i korets södra...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Del av det bemålade trät...

2004-07-15

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nol kyrkas mittparti där...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nol kyrka sedd från SÖ.

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nol kyrkas östra fasad.

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nol kyrkas västra fasad,...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Nol kyrkas entréparti se...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kyrkorummet i Nol kyrka ...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Kyrkorummet i Nol kyrka ...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Altaret i Nol kyrka, frå...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Predikstolen i Nols kyrk...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Dopfunten i Nols kyrka i...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Blyinfattad glasmålning ...

2006-02-09

Maria Mellgren

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka sedd fr...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Tornet på Starrkärrs kyr...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka sedd fr...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Starrkärr kyrkas södra p...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet i Starrkärr ...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet i Starrkärrs...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka, altaru...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka, predik...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Starrkärrs kyrka, dopfun...

2005-02-10

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrka sedd från sy...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrkas södra långh...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrkas norra långh...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrkas gavel åt no...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Surte kyrka, portal och ...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Långhuset i Surte kyrka ...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Långhuset i Surte kyrka ...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Det smalare korpartiet i...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Altartavlan i Surte kyrk...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kapellet på Surte begrav...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens:

Kapellet på Surte begrav...

2005-05-31

Carina Carlsson

Rättighetslicens: