Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i 2004-2006 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Kalmar
Oskarshamn
2004-01-01 - 2006-01-30

BAKGRUND - I samband med skiljandet kyrka/stat har behovet av en förbättrad kunskap om det kyrkliga kulturarvet tydliggjorts och frågan har aktualiser...

Läs mer i eget fönster
Kategoriinventering
Inventeringsfoton

Kristdala samhälle med K...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Kyrkomiljön mot öster.

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkomiljön mot nordost....

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Norra kyrkogården mot vä...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Norra kyrkogården, södra...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan och kyrkvallen vi...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan med stallänga frå...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fd kommunalhuset söder o...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Församlingshemmet nordvä...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården med prästgår...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan och Stora kyrkogå...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan sedda från Nya ky...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamla kyrkogården från k...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av Gamla kyrkogården...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Stora kyrkogården från t...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av stora kyrkogården...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av Stora kyrkogården...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av Norra kyrkogården...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av Nya kyrkogården.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gravkoret, fd sakristian...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gravkapellet på Stora ky...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Norra kyrkogården, den s...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Norra kyrkogården, den s...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Norra kyrkogården, områd...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Norra kyrkogården, linje...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Södra kyrkogården med ka...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Södra kyrkogården kvarte...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Södra kyrkogården kvarte...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Södra kyrkogården kvarte...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Södra kyrkogården kvarte...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Kristdala kyrka från syd...

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Kristdala kyrka från nor...

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Sakristian från nordväst.

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Kristdala kyrka från väs...

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Västportalen.

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Fönster på södra långsid...

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Långhuset mot koret.

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Mot orgelläktaren i väst...

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Bänkskärmar med måleri. ...

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Bänkluckor med äldre mål...

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Korbänkar.

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Bänkar på läktaren.

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Orgelläktaren.

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Vapenhuset från vindfång...

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Korfönster.

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Takmålning i sakristian....

2004-04-01

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Förrådsbyggnaden från sö...

2004-04-20

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot nordost.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot nordväst.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot sydost.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot sydost, norra...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot öster.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Torningången i väster.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fönster på söderfasaden.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot öster.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot väster.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet nordväst.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Predikstolen på norra lå...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bänkinredningen.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet mot sydost.

2004-04-29

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet mot öster.

2004-04-29

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet mot nordväst.

2004-04-29

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj, fönster.

2004-04-29

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet mot öster.

2004-04-29

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet mot väster.

2004-04-29

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet under läkta...

2004-04-29

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

De kopparskodda dörrarna...

2004-04-29

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gravkapellet mot sydost.

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bårhuset fd sakristia ti...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bårhuset fd sakristia ti...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Förråd och kontor, fd st...

2004-08-19

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Figeholms kyrka från syd...

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Figeholms kyrka från syd...

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Församlingshememt från n...

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Tidigare ingång i norr.

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot norr.

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot söder.

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Bänkinredningen

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens: