Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i 2002-2005, BOHUSLÄN, Munkedals kommun Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Västra Götaland
Munkedal
2002-09-01 - 2005-12-31

Kulturhistorisk inventering och karaktärisering av Göteborgs stifts kyrkomiljöer.
Inventering för att få ett samlat, enhetligt och tillgängligt mater...

Läs mer i eget fönster
Kategoriinventering
Inventeringsfoton

Kyrkokullen i den flacka...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Kyrkokullen med kyrkogår...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från söder.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens yngre del n...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Grinden till kyrkogården...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens norra sida,...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Förrådsboden sedd nerifr...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Förrådsboden invid kyrka...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Huvudingången till kyrko...

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från norr.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Östra delen av kyrkogård...

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Ekonomibyggnaden.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Södra kyrkogårdsgrinden.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogården söder om kyr...

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från söder.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens norra del, ...

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens yngre del.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

De f d kyrkstallarna.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

En äldre uthuslänga.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bårhuset.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Den gamla jordkällaren.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Den yngre ekonomibyggnad...

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogården från söder.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogården.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens nuvarande h...

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkstallet.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bårhuset.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Mittgången upp till kyrk...

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogården.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens södra del.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från söder.

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens östra del.

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från norr.

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens yngre delar...

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Mellan kyrkogårdsgrinden...

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogården.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdsgrinden.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens södra del .

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkan sedd från kyrkogå...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från sydväst.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från väster.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Trappan upp till ingånge...

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens södra del.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Östra delen av kyrkogård...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Norra delen av kyrkogård...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens äldre del f...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens yngre delar...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Församlingshemmet.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Ekonomibyggnaden söder o...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Kyrkogårdens norra sida,...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Förrådsboden sedd nerifr...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Förrådsboden invid kyrka...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från norr.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Sydsidan.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från sydväst.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Norrsidan med sakristian.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Absiden.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret med den smala "prä...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Huvudingången i tornet.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot öster.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Mot koret.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot väster.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolen.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Närbild på predikstolen,...

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Den medeltida dopfunten.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Läktarbröstningen.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bänkarna.

2004-05-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från väster.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från nordöst.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Sydsidan.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koringången.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot öster.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot väster.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Närbild på altartavlan.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolen.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfunten.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Läktarbröstningen, med W...

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bänkarna.

2004-07-01

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Huvudingången.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot öster.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot väster.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolen.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfunten.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bänkarna.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Orgeln.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Läktarbröstningen med C ...

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot öster.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot väster.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Altartavlan.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolen.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfunten.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Den gamla, medeltida, do...

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bänkarna.

2004-07-05

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från norr.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Sydsidan.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Sydsidan.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Porten.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot öster.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot väster.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Altaruppsatsen.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolen.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopplatsen.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Den medeltida dopfunten.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Västra delen av långhuse...

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bänkarna.

2004-07-02

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Norrsidan.

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från sydöst.

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Sydsidan.

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret från öster, med bl...

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Huvudingången i tornet.

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot öster.

2004-04-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot väster.

2004-02-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret.

2004-02-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Altaruppsatsen.

2004-02-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolen.

2004-02-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfunten.

2004-02-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Orgelläktaren.

2004-02-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Takmålningen sedd mot vä...

2004-02-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Takmålningen, med Ytters...

2004-02-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Takmålningen: Treenighet...

2004-02-20

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot öster.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör med koret till ...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot väster.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Altartavlan.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolen.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Den medeltida mycket fin...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

De äldre målningarna upp...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bänkarna.

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Orgeln i södra korsarmen...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfuntens reliefer: Hel...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfuntens reliefer: S:t...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfuntens reliefer: S:t...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfuntens reliefer: Kor...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfuntsfoten, med ett d...

2004-07-07

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Exteriör.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Porten.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Detalj av porten.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot öster.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot väster.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Altaruppsatsen vars huvu...

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Altarringen.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolen.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopplatsen med utsmyckni...

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bänkarna.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfunten.

2004-07-19

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Kyrkans sydsida.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Norrsidan.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Tornet

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Från söder.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot öster.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Interiör mot väster.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Koret, med altaruppsatse...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolen från 1600-t...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Predikstolens korg.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopfunten är tillverkad ...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Läktarens utseende är fr...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Bänkkvarteren.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Takmålningen av Kristian...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Dopplatsens krucifix, en...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Ett av de två stora verk...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Det andra av Kurt och Ul...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Vapenhuset.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Gravkapellet.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Gravkapellet samt kyrkog...

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Gravkapellet från söder.

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens:

Gravkapellets port

2003-01-17

Tomas Brandt

Rättighetslicens: