Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av kyrkor i Västerviks kn, 2003 - 2007 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Inventeringspresentation
Kalmar
Västervik
2003-10-10 - 2007-03-30

BAKGRUND - I samband med skiljandet kyrka/stat har behovet av en förbättrad kunskap om det kyrkliga kulturarvet tydliggjorts och frågan har aktualiser...

Läs mer i eget fönster
Kategoriinventering
Inventeringsfoton

Kyrkby från söder

2005-01-14

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ringeltaubskaskolan, söd...

2005-01-14

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Pastorsexpedition

2005-01-14

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Redskapsbod, tidigare ky...

2005-01-14

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkstall, numera hembyg...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Vy över centrala Västerv...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vy över centrala Västerv...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan och kyrkogården m...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan från kyrkbyn, söd...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkomiljön från väg E22...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vy från Lofta kyrktorn m...

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Lofta kyrkby från söder.

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Lofta kyrkby från söder.

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vy från Gamleby kyrkas t...

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Törnsfalls kyrkby från s...

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Törnsfalls kyrkby från ö...

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Vy över Dalhems kyrka fr...

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Vy över Dalhems kyrka fr...

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Miljöfoton
Inga foton finns registrerade.
Anläggningsfoton

Västrums kyrkby. Till vä...

2004

Rättighetslicens:

Kyrkogårdskartan från 19...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens entré i öst...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkan och gravkapellet ...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens södra sida.

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Promenad under lindarna ...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens norra sida.

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkogården vid sekelski...

2003-10-10

Okänd

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens södra sida,...

2003-10-10

Okänd

Rättighetslicens:

Kyrkvallen öster om kyrk...

2003-10-10

Okänd

Rättighetslicens:

1706 års karta, Lantmäte...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

1788 års karta, Lantmäte...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

1833 års karta, Lantmäte...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

1885 års karta, Lantmäte...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter A

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter A

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter B

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Mellan kvarter B och C

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter C

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter C, redskapsstati...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter D

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter D

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter E

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter E, kyrkogårdens ...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter F

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter F

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter G

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter G

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter H

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kvarter H

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Infarten till parkerinsp...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Söder om kyrkan, nere i ...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Sockenstugan från 1874, ...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Församlingshemmets östra...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Hallingebergs kyrka är p...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkan mot nordöst.

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamla församlingshemmet ...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fd komministergården nor...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrka, kyrkogård och kap...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gravkapellet efter 2004 ...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vägen längs kyrkogårdens...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan från kyrkbyn stra...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrka och kyrkogård från...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vy över kyrkogården väst...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården sydväst om k...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården nordväst om ...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång till kyrkogården ...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamla prästgården nordvä...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Församlingshemmet sydost...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Servicebyggnad för kyrko...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården, mot sydost,...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården mot nordväst...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården och kyrkan.

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kvarter 3, delar av den ...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vårdar i kvarter 1.

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds nya kyrkogård...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds nya kyrkogård...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds nya kyrkogård...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds nya kyrkogård...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds nya kyrkogård...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan och kyrkogården m...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång till kyrkogård i ...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång till kyrkogård i ...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vy över kyrkogården mot ...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vy över nya delen av kyr...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Den sk Källsbergskyrkogå...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården väster om ky...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården väster om ky...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården väster om ky...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan och kyrkogården o...

Okänt

Okänd

Rättighetslicens:

Flygbild över kyrka och ...

Okänt

Okänd

Rättighetslicens:

Fösamlingshemmet, fd sko...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Hembygdsgården med bl a ...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot öster.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Utsikt mot kyrkskolan oc...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång till kyrkogården ...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamla kyrkskolan numera ...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

kapellet mot nordost.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Boden väster om kyrkogår...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av kyrkogården i nor...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av kyrkogården i väs...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av kyrkogården mot ö...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av kyrkogården i söd...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fd ålderdomshemmet strax...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrkogård mot ö...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrkogård, kv F.

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrkogård, grus...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrkogård, måla...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrkogård, kv H.

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Västra Eds gamla kyrkogå...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds gamla kyrkogå...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds gamla kyrkogå...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds gamla kyrkogå...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds gamla kyrkogå...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds gamla kyrkogå...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordväst med...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordväst med...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrktomtens nordöstra hö...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vägen väster om kyrkan m...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkoherdebostaden väste...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkoherdebostadens stal...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrkogård, reds...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrkogård, reds...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrkogård, förs...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Lofta kyrkogård, kv IV m...

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Lofta kyrkogård, kv III ...

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Lofta kyrkogård, kv I mo...

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Lofta kyrkogård, kv I mo...

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Lofta kyrkogård, kv IV m...

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Lofta, församlingshem.

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Lofta kyrkogård, redskap...

2004-05-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamleby kyrkogård mot sö...

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamleby kyrkogård, kv A ...

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamleby kyrkogård, kv D ...

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamleby kyrkogård, gräns...

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamleby kyrkogård, kv B ...

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, församlin...

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gamleby kyrkogård, gravk...

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården med Gamla ka...

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården, den nyaste ...

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens äldsta del ...

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens västligaste...

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kvarter 9 mot norr.

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kvarter 8 mot nordost.

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kvarter 10 med linjegrav...

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Minneslunden i kyrkogård...

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan och kyrkotomten.

2006-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Huvudentrén till begravn...

2006-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kvarter A med stort anta...

2006-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bevarad trävård med emal...

2006-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Översikt över kvarter C ...

2006-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kvarter D från nordväst.

2006-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet på begravningsp...

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården från sydost.

2006-06-10

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Brukstorget med kyrkan i...

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Uppfarten till kapellet ...

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogårdens allé mot ös...

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kvarter A mot nordväst.

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kvarter B mot sydväst.

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellets entré i öster.

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkogården från sydost.

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Utsikt över kyrkogården ...

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kapellet mot nordost.

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet med ingången i ...

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellets norra fasad.

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet mot nordväs...

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet mot öster.

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Korsfästelsescenen på ös...

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kristi dop på södra korv...

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Byggnadsfoton

Cederflychtska gravkoret.

2004

Rättighetslicens:

Väggmålning.

2004

Rättighetslicens:

Västrums kyrka, södra si...

2004

Rättighetslicens:

Västrums kyrka.

2004

Rättighetslicens:

Fönster, långhuset.

2004

Rättighetslicens:

Långhuset mot öster.

2008-08-26

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Långhuset mot öster.

2004-08-26

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Orgel.

2004

Rättighetslicens:

Predikstol

2004-08-26

Rättighetslicens:

Norra korbänken.

2004

Rättighetslicens:

Dopfunt.

2004

Rättighetslicens:

Epitafium på norra sidan...

2004

Rättighetslicens:

Hallingebergs kyra från ...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Interör från Hallingeber...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Interiör före renovering...

2003-10-10

Okänd

Rättighetslicens:

Gravkapellet från sidan.

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Gravkapellet i fonden, i...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Gravkapellets östra sida.

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Gravkapellet, interiör.

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Servicebyggnad på kyrkog...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Servicebyggnad på kyrkog...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Redskapsbod, förvaring.

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Redskapsbod, förvaring.

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Interiör

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Interiör

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Predikstol av Nils Öster...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Dopfunt i kolmårdsmarmor...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkan sett från nordöst...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkan och kyrkogården p...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkans korportal i söde...

2003-10-10

Alice Öberg

Rättighetslicens:

Kyrkan mot väster.

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång i väster. Sydväst...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång i väster med skju...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot söder.

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot söder.

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av södra fasaden.

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Östra fasaden med ingång...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång i sydost. Ingång ...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj av takparti, med ...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot öster.

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot väster.

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Den med kyrkan samtida o...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Predikstolen placerad i ...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Del av innertak i koret.

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj av den nygotiska ...

2004-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot sydväst.

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot söder.

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång i sydväst.

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj, ingång i sydväst...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot öster.

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Sakristian i norr.

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj fönster.

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet med koret i ...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet med orgelläk...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Koret i nordost, med en ...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Korbänk i den nordvästra...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Predikstolen i den västr...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bänkinredningen i kyrkor...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ytterdörr av järn vid sa...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot sydost.

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot nordväst.

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot nordväst.

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot väster.

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Norra fasaden, mellan lå...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkans kor. Bild mot vä...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Torningången i väster.

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj, tympanonfält ova...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj, fönster.

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot öster.

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot väster.

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Koret i öster, med altar...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Predikstolen på norra lå...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bänkrinredningen i kyrko...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj av korbänk delvis...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Boden eller servicebyggn...

2004-05-11

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet under renoverin...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet efter renoverin...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet efter renoverin...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapelllrummet efter reno...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka från sö...

1998-05-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka från no...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka från vä...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka från no...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka från sö...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka från ös...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka, fönste...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka, kyrkor...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka, orgell...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka, predik...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka, bänkga...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Västra Eds kyrka, kapitä...

2004-10-05

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot sydost.

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot nordost.

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot nordväst.

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot nordväst med ...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot sydost.

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Torningången i norr.

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fönster på västra fasade...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång mitt på västra fa...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot koret i ...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot orgelläk...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Orgeln på orgelläktaren ...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Östra delen av kyrkorumm...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj av bänkinredninge...

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet mot norr.

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet mot väster.

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet mot nordost.

2004-10-12

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot öster.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot norr.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Torningången i söder.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fasad mot öster.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång till sakristian i...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fasad mot öster.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot nordost.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fönster.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot väster.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot norr.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot söder.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bild från läktaren mot ...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Predikstolen i västra de...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bänkinredningen.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Dopplatsen i östra delen...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Dopplatsen i östra delen...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vapenhuset mot söder.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Trappuppgång till läktar...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka från väst...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka från norr

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka från öste...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka från söde...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka, kyrkorum...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka, orgelläk...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka, predikst...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka, bänkgave...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka, takmålni...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka, gravkape...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Hjorteds kyrka och försa...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gravkallet från öster.

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gravkallet från nordväst.

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gravkallet från söder me...

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Gravkallet, interiör.

2004-10-18

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kapellet mot nordost.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet sydväst.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet mot nordväst.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingången i söder.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fönster på västra fasade...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång i väster till sak...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet mot söder.

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bänkinredningen i kapell...

2004-08-25

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordväst.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Torningången i väster.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Södra korsarmen från öst...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Koringången i söder.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingången vid södra korsa...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingången vid södra korsa...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot väster.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan med sakristian mo...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fönster i sakristian.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Detalj korväggen i öster...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Norra korsarmen mot söde...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan mot sydväst.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Fönster i norra fasaden.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gravhällar söder om kyrk...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot öster.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Korets södra del.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot väster.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Vy från orgelläktaren, ö...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Södra korsarmen mot söde...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Norra korsarmen mot norr.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Predikstolen.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Dopfunten.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Bänkinredning.

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Väntrum under västra läk...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Inbyggda bänkar (för kvi...

2004-06-08

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Lofta kyrka från väster.

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka från sydost.

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka från öster.

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka från nordost.

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, södra ingån...

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, västra ingå...

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, fönster, lå...

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, kyrkorummet.

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, orgelläktar...

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, läktarunder...

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, kor och kor...

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, dopfunt frå...

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, predikstol,...

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Lofta kyrka, fönster, ko...

2004-05-12

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka från nordo...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka från nordö...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka från sydvä...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka från söder.

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, långhuset...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, ingång i ...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, ingång i ...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, fönster, ...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, kyrkorumm...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, orgelläkt...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, korabsid ...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, läktarskr...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, korbänkar.

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, prediksto...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, dopfunt.

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, sakristia...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gamleby kyrka, kapprum o...

2004-05-17

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Gravkallet från nordväst.

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gravkallet från väster.

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Gravkallet från söder.

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Församlingshem, Gamleby ...

2004-05-17

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet mot öster.

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellet mot väster.

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång i väster.

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet med utgång ...

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet altare i ös...

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Alttaret i öster.

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Den nordöstra delen av k...

2004-06-22

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Jenny kapell från nordo...

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Jenny kapell från nordost

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Jenny kapell från nordvä...

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Jenny kapell från öster

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Jenny kapell från sydväst

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Kapellets fönster

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Samlingssalen mot väster

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Samlingssalen mot öster

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Altaruppsatsen

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Orgeln

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Ett av utrymmena intill ...

2004-05-05

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Kyrkan från söder

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Kyrkan från nordost

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Långhuset från söder

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Korgaveln från öster

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Tornhuven

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Ingång i väster

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Långhusets fönster

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Ingång i söder

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Tornets rundbågiga ljudö...

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot öster

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot väster

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Altaruppsatsen

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot öster

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Predikstolen

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Bänkgavlar

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Dopfunt

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Långhusets fönster

2004-10-14

Magnus Johansson

Rättighetslicens:

Götherhielmska gravkoret...

2004-10-05

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Götherhielmska gravkoret...

2004-10-05

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Interiör från Götherhiel...

2004-10-05

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Minnestavla vid Götherhi...

2004-10-05

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkan med huvudentrén ...

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan och klockstapeln....

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkan med sydvästra lån...

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkans nordvästra korts...

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Närbild fönster.

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Interiör mot koret.

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Interiör mot läktaren.

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Närbild, måleri i fönste...

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Klockstapeln invid kyrka...

2005-09-07

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Loftahammars kyrka från ...

2006-06-10

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Loftahammars kyrka från ...

2006-06-10

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Loftahammars kyrka från ...

2006-06-10

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Norra sidan av Loftahamm...

2006-06-10

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Långhuset mot väster.

2006-06-10

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Koret i öster.

2006-06-10

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Bänkinredning

2006-06-10

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Dopfunten

2006-06-10

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kyrkan mot väster.

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkans norra långsida.

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Torningången i öster.

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Ingång mitt på norra fas...

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot nordost.

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kyrkorummet mot öster.

2005-06-09

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Dalhems kyrka från söder...

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Dalhems kyrka från sydos...

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Ingång i söder.

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Ingång i väster.

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Långhuset och koret mot ...

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Bänkinredning

2005-04-25

Magdalena Jonsson

Rättighetslicens:

Kapellet med ingången i ...

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellets norra fasad.

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet mot nordväs...

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kapellrummet mot öster.

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Korsfästelsescenen på ös...

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens:

Kristi dop på södra korv...

2006-08-30

Liselotte Jumme

Rättighetslicens: