Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Inventering av bebyggelse i agrar småindustri i västra götalands län, västergötland Ny sökning Tillbaka till sökning

Inventeringspresentation
Västra Götaland
Ale , Alingsås , Borås , Essunga , Falköping , Grästorp , Gullspång , Götene , Herrljunga , Hjo , Karlsborg , Lerum , Lidköping , Lilla Edet , Mark , Skara , Skövde , Svenljunga , Tibro , Tidaholm , Tranemo , Trollhättan , Töreboda , Ulricehamn , Vara , Vårgårda , Vänersborg
2004-01-01 - 2006-12-31

Under de senaste åren har temat ”Lantbrukets och vattenbrukets bebyggelse” drivits inom ramen för den byggnadsantikvariska – kulturmiljövårdande verks...

Läs mer i eget fönster
Basinventering
Inventeringsfoton
Inga foton finns registrerade.
Miljödfoton

Hättkvarnen Borg 2 och dess närmiljö

2005-10

Hättkvarnen Borg 2 och dess närmiljö

2005-10

Falekvarn, Slöta socken

1990-04-12

Jan Norrman

Falekvarn, Slöta socken

1990-04-12

Jan Norrman

Hättkvarnen Borg 2 och dess närmiljö

2005-10

Falekvarn, Slöta socken

1990-04-12

Jan Norrman

Falekvarn, Slöta socken

1990-04-12

Jan Norrman

Falekvarn, Slöta socken

1990-04-12

Jan Norrman

Hättkvarnen Borg 2 och dess närmiljö

2005-10

Falekvarn, Slöta socken

1990-04-12

Jan Norrman

Falekvarn, Slöta socken

1990-04-12

Jan Norrman

Vretens såg

1994-09-13

Nils Olsson

Vretens såg

1994-09-13

Nils Olsson

Vretens såg

1994-09-13

Nils Olsson

Vretens såg

1994-09-13

Nils Olsson

Anläggningsfoton

Gammalsjö kvarn

2005-08

Österängs ångsåg och -kvarn

2006-12

Översiktsbild på Gamlegården. Norr är nedåt på bilden

2006

Bostadshus från omkring 1840.

2005-08

Bostadshus från 1920

2005-08

Ekonomibyggnad

2005-08

Miljöbild med väderkvarnen Borg 1 i centrum

2005-10

Banevalla kvarn i miljö vid Flian

1980

Årebegs gård med dess vita mangårdsbyggnad i mitten

2008-04

Vy över några av gårdeen byggnader samt dammanläggning

2008-04

Byggnaden med tälttak är för mangel, spruta (brand) och avträde

2000-04

Ångsåg och maskinhus, fasader mot sydväst

2007-09

Maskinhus och ångsåg med fasader mot nordöst

2007-11

Vy från smedjan mot Göta älv

2006

Melltorps kvarn och såg, vid Surtan, i miljö med spåntorn och virkesförråd

2005-08

Miljöbild med såg - den fd kvarnen, kraftverk och transformatorstation vid dammen

2005

Västergårds holkkvarn i dela av anläggningsmiljön

2005-10

Nätereds kvarn, i mitten, med övriga byggnader

2005

Levene elektriska kvarn

2005-11

Björns kvarn

2006-06

Gullereds kvarn och såg vid Visslaån

2006-06

Stenvalvsbron över Visslaån

2006-06

Stora Mellbys mekaniska verkstad till vänster

2005-10

Stockens kvarn med bostadshus i bakgrunden

2005

Verkstads- och kontorsbyggnaden. Den används i dag till bostad.

2004

Lövåsens sågverk vid Viskan

2005-10

Kvarnen i skogsmiljö

2005-08

Ekarebo skvaltkvarn

2005-08

Munthers båtbyggeri ligger högt, i sluttning mot Göta älv. Bilden visar del av båtbyggarverkstaden och varu- och materialtransportbanan.

2006-06

Varu- och transportbanan från älven upp till anläggningen. Nära vattnet ligger, till höger, en lagerbyggnad där ädelträvirke förvarades

2006-06

Forentorps kvarn i miljö vid liten väg

2004

Tvätteriet/maleriet till höger, i mitten kvarnen och dess tillbyggnader och i bakgrunden bostadshuset

2005-10

Flathults såg i miljö

2007-06

Mjölnarbostaden i miljö vid dammen

2006-06

Kvarnen i miljö

2005

Kvarnen

2007-04

Miljöbild från väster

2005

Kvarnstallet till Banevallas kvarn

2005-08

Ekhammars kvarn

2005-09

Madkvarn med ekonomibyggnad

2004

Kvarnen och transformatorstation från öster

2005

Fors nedre kvarn

2006-06

Kerstinsås kvarn vid Nossan och stenvalvsbron i Nossebro

2005-11

Hålleröds spånhyvel i en slänt

2005

Lockö kvarn

2005-08

Torp holkkvarn

2005-10

Herrkvarns såg vid dammen med ladugård och bostashus i bakgrunden

2000

Kvarnanläggningen

Okänt

Hillefors grynkvarn vid Säveån

2005-10

Anjougårdens vita mangård och röda verkstad

2005-08

Miljöbild med Hudene kvarn i bakgrunden

2005-08

Kvarnagården med sågen i mitten, smedjan till vänster och till höger snickeri och spånhyvel

2005-08

Kvarnen i lummig miljö

2005-08

Bredgårdens kvarn. Sågen syns till vänster

2005-08

Anläggningen, sågen - den röda väggen, till höger i bild och övriga fabriks- och tillverkningsbyggnader bakom spåntornet.

2005-11

Madängs kvarn- och såganläggning vid Tidan

2000

Backgårds gårdsmiljö med mangården till vänster

Okänt

En översikt över Rössberga kalkbruk

2004

Jädersfors kvarn och såg

2005

Huttla kvarn och såg med transformatorstationen i bakgrunden

2005-11

Torvvagnar på väg till torvladan

2007

Tomtens kalkbrott

2004

Flathults såg på höga plintar i natursten

2007-06

Mjölnarbostaden och i bakgrunden, till höger, ett uthus

2006-06

Kvarnen i miljö

2005

Sågen

2005-09

Såg, kvarn och kraftverk

2005

Kvarnen till höger och byggnaden till vänster är troligen svinhuset

2005-08

Ekhammars såg till vänster med damm

2005-09

Madkvarn från norr

2004

Kvarnen i bakgrunden från väster

2005

Fors övre kvarn i bakgrunden

2006-06

Kvarnen på en hög stengrund genom vilken vattenströmmen flyter

2005-11

Dammlucka vid intaget till vattenrännan

2005

Magasin från början av 1800-talet

2005-08

Kvarnhästen, stängerna som används för att vrida överdelen med vingarna i vind

2005-10

Herrekvarns såg vid den stora gårdsplanen

2000

Kvarnen från kvarnbacken

Okänt

Hillefors grynkvarns röda tegelbyggnad vid Säveån

2005-10

Uthuset till vänster om verkstaden

2005-08

Den äldre stenvalvsbron från 1826

2005-08

Damm och dammluckor

2005-08

Smedjan som ingår i miljön

2005-08

Bredgårdens såg. Kvarnen syns till höger

2005-08

Miljöbild från söder

2005-11

Masängs kvarn och såg vid landsvägsbron över Tidan

2000

Kraftverket på motsatta sidan ån Flian

Okänt

Översikt över Rössberga klakbrott

2004

Dammluckorna vid dammen

2005

Miljöbild

2005-11

Spår på vägt ut på mossen

2007

Asketorps kvarn vid Ösan

2005-08

Kalkbrottet

2004

Sågen med vattenränna. Vattenhjulet under det mindre taket.

2005-10

Det före detta kvanrstallet

2006-06

Snickeriet

2005-09

Vräkefors såg och kvarn

2005-11

Sågverksbyggnaden

2005

Kvarnen sedd från andra sidan Nossan

2005-11

Vattenrännan och utsikt över nejden

2005

Smedja från 1926

2006-08

Holkkvarnen och kvarnhästen

2005-10

Naturbild från anläggningen

2000

Tullhuset/magasinet

Okänt

Anjougårdens mangårdsbyggnad

2005-08

Den yngre stenvalvsbron

2005-08

Damm och dammluckor

2005-08

Ett nyuppfört kvarnstall, på platsen för ett äldre, används som samlingslokal

2005-08

Dammen

Okänt

Översikt över Röösberga kalkbrott

2004

Spår genom naturen

2007

En kalkugn

2004

Vattenrännan som leder vattnet från två småsjöar och mossmarker i omgivningen

2005-10

Brygghus

2005-09

Detalj transformatorstationen

2005

Detalj - stengrunden och fasaden

2005-11

Detalj - innertaket i kvarnbyggnaden och den urholkade stocken i vilken tenen, som är den lodräta axeln som överför kraften från vingarna till överstenen, sitter

2005-10

Stall, kvarn och tullhus/magasin

Okänt

Dammen och det nyuppförda kvarnstallet med kvarnens spåntak i bakgrunden

2005-08

Del av den omkring 80 meter långa vattenrännan

2005-08

Den 3 våningar höga kvarnbyggnaden

Okänt

Kalktorn eller kalksilo

2004

Manskapsvagn på spåret

2007

Det intilliggande sågen

2005-08

En kalkugn

2004

Vattenhjulet till höger och remtransmisionen under sågen

2005-10

Bostadshus yngre

2005-09

Detalj - stengrunden med valvslagning

2005-11

Den mindre bostadsbyggnaden

Okänt

Rester av kalkugn

2004

Spår på mossen

2007

Sågen

2005-08

Kalkbrottet

2004

Detalj - vattenhjulet

2005-10

Den gamla mjölnarbostaden, troligen från 1700-talets andra hälft

2005-09

Detalj - vattenhjulet

2005-11

Gårdens äldsta byggnad, ett tidigare sockenmagasin

Okänt

Rester av kalkugn

2004

Spår i naturen

2007

Detalj - plintarna i natursten

2005-10

Hönshus

2005-09

Detalj - underkvarnen där vattenhjulet och kugghjulet

2005-11

Ekonomibyggnad

Okänt

Rester av kalkugn

2004

Detalj - takkonstruktion

2005-10

Ladugård

2005-09

Detalj - takspånen

2007-06

Smedja

2005-09

Sockenmagasinet

2006-08

Virkesförråd

2005-09

Vangslider

2005-09

Damm och dammluckor för reglering av vattnet till kvarn och såg

2005-09

Byggnadsfoton

Kilanda kvarn - del av

2006-06

Kraftverket vid kvarnen sydvästra fasad

2006-06

Den äldre byggnaddelen i vinkel. Renoverad 2007-08

2008-09

Den äldre byggnadsdelen till höger

2008-09

De båda byggnadsdelarna, den nyrenoverade äldre delen till vänster med ny marknivå

2008-09

Detalj fasad

2008-09

Detalj av ihopbyggnationen av de båda byggnadskropparna

2008-09

Detalj av ihopbyggnationen

2008-09

Den f.d. affären som tillhör fastigheten

2008-09

Drottninggärdets såg

2006-06

Sågens fasader åt nordväst

2006-06

De två snickeribyggnaderna

2005-09

Sågen från sydväst

2005

Sågen med timmervälta

2005

Sågen och bortom den en lada

2005

Banevallas smedja

2005-08

Smedjan i förgrunden

2005-08

Hättkvarnen Borg 2

2005-10

Hjärtums smedja

2006

Smedjans södra fasad

2006

Tillbyggnaden i trä på östra gaveln

2006

Smedjan med tillbyggnad från väster

2006

Bild från väster på långsidans tillbyggnad i trä och tegel

2006

Detalj av en dörr och dess smidda gångjärn och beslag

2006

Ett ankarjärn

2006

Smedjan ässja

2005

Detalj - takfoten

2005

Valstads kvarn

2005

Kvarnen framsida

2005

Kvarnens brokiga form

2005

Kvarnen med tillbyggnader åt nordväst

2005

Byggnades sydvästra fasad

2005

Kvarnbyggnaden

2004

Krusekvarns vattenhjul

2004

Krusekvarn

2004

Krusekvarn

2004

Anjougårdens krukmakarverkstad

2005-08

Gavel och baksida på verkstaden

2005-08

Utbyggnaden på verkstaden samt uthuset till vänster

2005-08

Snickeriet samt spånhyveln till höger

2005-08

Spånhyveln samt snickeriet i bakgrunden

2005-08

Kvissle sågverk

2004

Kvissle sågverk

2004

Sibbarps kvarn. Gavel mot sydost.

2005-08

Stora Mellby mekaniska verkstad

2005-10

Stora Mellby mekaniska verkstad

2005-10

Maskinhuset med torvfabriken i bakgrunden

2007

Träullsfabriken från väster

2007-12

Stockens kvarn

2005

Stockens kvarn vid Flian

2005

Kvarnen åt Flian

2005

Tillbyggnaden från 1988 med maskinhall och silo

2005

Detalj av grunden och ett fönster

2005

Tillbyggnaden från 1988 möter den äldre kvarnbyggnaden

2005

Smedjan ligger tätt intill båtbyggeriets andra etapp. Det är endast taket och något av gavelröstet som syns mitt i bilden

2006-06

Båthusets tak

2006-06

Lagerbyggnaden vid Göta älv

2006-06

Gläshagen kvarn

2004

Gläshagen kvarn

2004

Den delvis putsade undervåningen i natursten

2004

Del av fasaden mot vattendraget

2004

Torkhuset tillhörande sträkelsefabriken

2005-10

Mörlanda holkkvarn

2005-10

Gammalsjö kvarn

2005-08

Vara fröklängningsanstalt

2005-11

Raggagårdens mejeribyggnad

2005-09

Sågen i förgrunden, kvarnen den högre byggnaden bakom från väster

2004

Tengene kvarnbyggnad

2005-08

Tengene sågverk på gården Marieberg

2005-08

Österängs ångsåg och -kvarn

2007-01

Kullakvarn vid Vimelån. Till anläggningen hör även en förfallen sågbyggnad, vilken ses bakom kvarnen.

2005-08

Plåtslageriet, den äldre byggnadsdelen

2005

Riddargårdens väderkvarn

2005

Nolkvarns såg

2005-09

Nolkvarns kvarn

2007-04

Kvarnen och kraftverket

2005

Väderkvarnen Borg 1

2005-10

Banevalla kvarn vid Flian

2005-08

Ekhammars såg

2005-09

Ekhammars kvarn

2005-09

Kvarntorps kvarnbyggnad

2005

Fåglums väderkvarn

2006-11

Sågverksbyggnaden och dämmet

2008

Linoljeslageribyggnaden på Årebergs gård

2008-04

Könlan/mälteriet vid Tidan är är timrad i två våningar med lertegel på taket - denna sida med flattegel.

2008-04

Årebergs gårds kraftverk från 1946

2008-04

Maskinhuset till vänster och ångsågen till höger i bildo

2007-11

Vretens ångsåg och den upprustade kerattbanan

2007-10

Brokvarns kvarn- och sågbyggnad

2005

Skaggata kvarn med damm

2006-06

Melltorps kvarn och såg

2005-08

Ugglums mejeri

2005-08

Svens såg

2005-10

Kronkvarns såg och kvarn. Sågen är byggnadsdelen med i förgrunden med portar på gaveln och kvarnen den högre i bakgrunden

Okänt

Smedjan i korsvirke

2005

Storebergs såg, kraftstation och transformatorstation

2005

Tuns elektriska kvarn

2005

Fors nedre kvarn

2006-06

Hålleröds spånhyvel

2005

Smedjan från nordväst

2005

Lockö kvarn

2005-08

Hults torvströfabrik med färdiga torvströbalar på gårdsplanen

2005-09

Herrekvarns såg

2000

Kvarnen från kvarnbacken

Okänt

Dala Kvarn

2005-09

Holkkvaren i miljö

2005-10

Hudene kvarn

2005-08

Sågens vinkelbyggnad med vidhängande hjulhus

2005-08

Åremma kvarn

2005-08

Brännerites tegelbyggnad och potatislagret till vänster

2004

Kvissle kvarn från nordöst

2004

Bredgårdens kvarn. Sågen syns till vänster

2005-08

Den putsade kvarnbyggnaden med mjölnarbostadens Faluröda tillbyggnad.

2005

Levene elektriska kvarn med gårdsplan

2005-11

Holmens sågs västerfasad

2005-11

Marbäcks bleckslageri

2005-08

Kvarnen pån hög grund i natursten

2005-08

Madängs kvarn och såg vid Tidan

2000

Backgårds kvarn

Okänt

Björns kvarn

2006-06

Västerlanda kvarns långa byggand

2005

Fors övre kvarn, fasad mot norr och gavelfasad mot väster

2006-06

Jädersfors kvarn och såg

2005

Gullereds såg och på andra sidan Visslaån, i bakgrunden, syns kvarnbyggnaden

2006-06

Gullereds kvarn vid landsvägen mellan Trollhättan och Slätterna och över Visslaån.

2006-06

Den gamla sågen, användes som kraftverk fram på 1980-talet

2006

Huttla kvarn och såg vid Afsån

2005-11

Örlids kvarn med mjölnarbostaden närmast i bild

2004

Tomtens kvarn med mjälnarbostad i den höra delen av byggnaden

2004

Ryttarens såg med öppning i östra fasaden för timmervältan

2007

Torvfabriken med balmagasinet - till vänster, presshuset - den högsta byggnaden och torvladan - till höger. Utbyggnaden på presshuset är eett lastningsskjul för järnvägsvagnar.

2007-12

Askestorpa kvarn

2005-08

Mellomkvarn

2005

Gropasmens smedja

2005-10

Blikstorps kvarn från sydöst

2005-09

Blikstorp kraftverk

2005-09

Kvarnen och kvarnbackan. Stallet i bakgrunden

2006-06

Svensbo såg

2006-06

Lövåsens sågverk

2005-10

Ingelskrogens smedja

2006-06

Ekarebo skvaltkvarn

2005-08

Virkesskjulet mitt emot båtbyggarverkstaden

2006-06

Munthers båtbyggeri, verkstaden från söder, närmast den äldsta byggnadsdelen

2006-06

Brokvarns sågbyggnad med vattenrännan

2004-01

Tommy Lundberg

Smedja Nabben

2005-08

Kullarnesmedjan

2005

Mölnarps kvarn vid Viskan

2005-10

Edets benstamp från 1865. Sammanbyggd med kvarnen

2008-03

Ångkraftcentralens tegelröda byggnad med den delvis rekonstruerade skorstenen. Kvarn och benstamp i bakgrunden

Okänt

Forentorps kvarn med körbrygga åt norr

2004

Tvätteriet/maleriet, en rekonstruktion uppförd 1985-87

2005-10

Vänga kvarn, med alla utbyggnader

2007-04

Den vridbara överdenlen med vingar

2005-10

Gammalsjö kvarn

2005-08

Fröklängningsanstaltens fasad mot söder

2005

Kvarnens öst och norrfasad

2004

Kvarnbyggnadens baksida mot vattendraget

2005-08

Sågens nordvästra fasad

2005-08

Reparationen, delar av takkonstruktionen, börjar bli klar.

2007-01

Kvarnbyggnadens fasad åt nordväst

2005-08

Den äldre byggnadsdelens vinkel

2005

Detalj kvarn och miljö

2005

Sågbyggnaden

2006-08

Kvarnen vy över baksidan

2007-04

Kvarn och kraftverk

2005

Kvarnhästen med vilken vingarna dras i vind

2005-10

Detalj av undervåningen i sten

2005-08

Vattenrännan till sågens vattenhjul

2005-09

Vattenrännan till kvarnen

2005-09

Kvarntorps kvarnbyggand

2005

Fåglums väderkvarn

2006-11

Årebergs gårds sågverksbyggnad vid Tidan

2008-04

Linoljeslageriet bakom dämmet

2008-04

Årebergs timrade kölna/mälteri vid Tidan

2008-04

Kraftverksbyggnaden i bakgrunden. Fasad mot vattendraget

2008-04

Såg och maskinhus från sydväst

2007-09

Kerattbanan där stockar togs upp till upp till sågen

2007-10

Brokvarns kvarn, såg och kraftverk

2005

Kvarnen från norr med fördämningsmuren i förgrunden

2006-06

Kvarn- och sågbyggnaderna ligger tätt i förhållande till varandra med långsidan mot Surtan

2005-08

Mejeribyggnaden

2005-08

Svens såg vi Nolån

2005-10

Kronkvarnskvarn och såg. Sågen till vänster och kvarnens höga gavel mitt i bild

2007-01

Verkstaden till höger och byggnaden till vänster är en tillbyggnad, en förlängning av smedjan.

2005

Fördämmning vid sågen och kraftverket

2005

Kvarnen och transformatorstation till väster

2005

Kvarnens baksida

2006-06

Spånhyvelns två hopbyggda delar

2005

Smedjan från nordöst

2005

Lockö kvarn

2005-08

Norra och västra fasaderna

2005-09

Sågens södra fasad och del av dammen

2000

Kvarnbyggnaden från Tidan

Okänt

Kvarnen från öster

2005-09

Västergård holkkvarn

2005-10

Kraftstationen sammanbyggd med kvarnen

2005-08

Vattenhjulet över vattendraget

2005-08

Baksidan av kvarnen ligger mot dammen

2005-08

Bränneriets ena gavel

2006

Kvarnens norra fasad med utbyggnad

2004

Bredgårdens såg. Kvarnen syns till höger

2005

Kvarnbyggnaden med utbyggnad över vattenhjulet

2005

Ingången med lastbrygga och utlastning till höger

2005-11

Sågens söderfasad med uppfodringsramp

2005-11

Baksidan av bleckslageriet

2005-08

Vimle kvarn från sydväster, gårdens ekonomibyggnader i bakgrunden.

2008-08

Byggnaden från sydost

2000

Backgårds kvarn

Okänt

Björns kvarns med damm

2006-06

Detalj fasad

2005

Kvarnens gavel mot väster, del av vinkel sys igenom bladverket

2006-06

Kvarnen och sågen

2005

Sågens öppna fasad

2006-06

Kvarnens fasad, tak, mot norr

2006-06

Den gamla sågen på hög stengrund

2006-06

Såg, kvarn och hjulhus

2005-11

Örlids kvarn med kvarndelen närmast i bild

2004

Kvarnbyggnaden från nordväst

2004

Sågen till höger med torvfabriken i bakgrunden

2007

Torvfabriken från öster med ramp

2007-12

Kvarnen med den intill liggande sågen

2005-08

Mellomkvarn men vattenrännan i trä

2005

Smedjans fasad ut mot Gråbovägen

2005-10

Detalj av murverket ovanför ingången åt sydost

2005-09

Kraftverket med fördämningen i förgrunden

2005-09

Dalens kvarns fadas mot vattendraget, Dalens ström

2006-06

Sågen och räls i gräset

2006-06

Lövåsens sågverk

2005-10

Fasaden mot landsvägen åt nordväst

2006

Skvaltkvarnen med trärännan till höger. Utloppet under kvarnen till vänster

2005-08

Virkesskjulet är byggnaden längst till vänster i bild

2006-06

Verkstaden från öster med etapp två, av byggnaden, mitt i bild

2006-06

Kvarnens gavel, sågen i bakgrunden

2007-09-08

Tommy Lundberg

Smedjans gavel

2005-08

Kullarnesmedjan med trädbevuxet berg bakom

2005

Mölarps kvarn med förenings- och samlingslokaler i byggnadens del närmst i bild

2005-10

Benstampens, två våningar höga, byggnad i förgrunden

2008-03

Ångkraftcentralen med kvarnen i bakgrunden. Mangård till höger i bild

Okänt

Tvätteriet/maleriet i fonden med språ till torkhuset på höger sida

2005-10

Vänga kvarn med kaféentré i byggnaden till höger

2007-04

Det spånklädda taket

2005-10

Detalj av fönster

2005-08

Fröklängningsanstalten mot nordöster

2005-11

Mejeriets norra fasad samt brygghus till höger

2005-09

Östfasad med damm

2004

Kvarnens vattenintag

2005-08

Sågverksvyggnadens fasad åt söder

2005-08

Del av fasaden

2005-09

Tillbyggnad med pulpettak under vilken vattenhjulet suttit. Kvarnbyggnaden till höger i bild, och sågen till vänster

2005-08

Plåtslageriet yngre byggnadsdel

2005

Detalj kvarnens beklädnad - tjärat spån

2005

Dela av fasaden

2006-08

Detalj fasaden

2007-04

Kvarnen frånsydväst

2005

Detalj - vindspelet, hjälpanordning för att kunna vrida hättan med vingarna i vind, fäst på kvarnhästen

2005-10

Gavel mot kvarnbacken

2005-08

Sågens överfallshjul

2005-09

Vattenrännan

2005-09

Vatten leds genom en trätub till turbinen

2005

Den åttkantiga kvarnen på stenplintar

2006-11

Sågen med kraftverket i bakgrunden

2008-04

De stora portarna med pardörrar på maskinhusets sydvästra fasad till höger i bild

2007-10

Detalj - fasad

2007

Lindans vattendrag med Brokvarn på östra standen

2005

Kvarnen men den höga grunden i natursten

2006-06

Kvarnkammaren på den nordöstra gaveln på kvarnen

2005-08

Mejeribyggnaden

2005-08

Vattenrännan som leder vattnet från dammen till vattenhjulet

2005-10

Kronkvarns såg

Okänt

Damm och dammluckor

2005

Detalj fasaden

2005

Kvarnen och fallet till vänster

2005-06

Spånhyveln med skifferklätt tak

2005

Smedjans södra fasad

2005

Lockö kvarn övre del av fasad mot vattendraget

2005-08

Södra fasaden

2005-09

Sågens norra och västra fasad samt vattendraget

2000

Kvarnens norrgavel

Okänt

Trätuben leder in i turbinhuset

2005-09

Västergård holkkvarn

2005-10

Fasadutsnitt med de två silosarna

2005-08

Vattenhjulhuset hopbyggt med sågen. Snickeriet till höger

2005-08

Ena långsidan, nertill, under kvarnen är utloppet av vattnet

2005-08

Potatislgaret

2004

Kvissle kvarns fasad åt vattendraget, Lidan

2004

Vattenrännan som ansluter till kvarnen

2005

Kvarnen och utbyggnaden över vattenhjulet

2005

Kvarnen från nordöst. Spannmålsmottagning mitt i bild

2005-11

Byggandens syd och östfasad med uppfodringsverket

2005-11

Detalj - framsidans fasad

2005-08

Den torrlagda turbinsumpen

2005-08

Byggnadens brokiga utformning från nordost

2000

Backgårds kvarn och damm

Okänt

Dammluckor och kvarn i bakgrunden.

2006-06

Västerlanda kvarns norra gavel

2005

Dammen strax ovanför kvarnen

2006-06

Jädersfors kvarnbyggnad

2005

Kvarnens östra fasad

2006-06

Kvarnen och sågen till höger

2005-11

Vattenintag

2004

Detalj av vattenhjulet

2004

Inkörning av torv till torvladan

2007-12

Kvarnens fasad mot vattendraget, Ösan

2005-08

Kvarnen med vattenrännan samt ekonomibyggnaden i bakgrunden

2005

Ässjan

2005-10

Tillbyggnaderna i trä runt på var sida om ett hörn av byggnaden

2005-09

En av tillbyggnaderna som tidigare hyste ortens brandstation

2005-09

Detalj fasad och vattendrag

2006-06

Transsporträls till såg

2006-06

Byggnadens norra fasad

2005-10

Smedjans fasad åt norr

2006-06

Vattenrännan som leder till skvalthjulet under byggnaden

2005-08

Verkstaden med den yngsta byggnadsdelen, etapp 3, närmast i bild och därefter etapp två, den högre byggandskroppen

2006-06

Torestorpsån med Brokvarns såg i bakgrunden

Okänt

Tommy Lundberg

Smedja Nabbens baksida

2005-08

Detalj - gjuthusväggen från insidan

2005

Kvarnen vid dammen. Förenings- och samlingslokaler i byggnadens högra del.

2005-10

Kvarn- och benstampsbyggnaden vid Edsån. Kvarnen, den högre byggnadsdelen, med gaveln mot vattendraget

2008-03

Gavel åt väster

2004

Den bortre byggnaden är den äldsta delen av kvarnen

2007-04

Vägg och tak med hängränna i trä

2005-10

Nedre del av vattenhjulet som är 7,3 meter i diameter

2005-08

Detalj - taket

2005-11

Mejeriets västra fasad

2005-09

anläggningen från sydöst

2004

Kvarnens gavel mot

2005-08

Gavelfasad åt öster

2007-01

Lastbryggan på den östra fasaden

2005-08

Gaveln på den yngre byggnadsdelen

2005

Detalj av kvarnen konstruktion

2005

Detalj - takkonstruktion

2005-09

Detalj fasad och takfot

2005-09

Detalj - den spånbeklädda fasaden

2005-10

Dammluckor

2005-08

Sågen från öster

2005-09

Vattenhjulet

2005-09

Damm och dammluckor

2005

Detalj av beklädnaden - spånen

2006-11

Detalj - fasad på maskinhuset

2007-10

Detalj - gavelfasad

2007-10

Vattenintaget med vattenluckor

2005

Den raserade turbinsumpen

2006-06

Detalj fasad

2005-08

Vattenhjulet

2005-10

Sågens intag av stockar

Okänt

Dammen med dämme

2006-06

Vattenrännan som leder fram till hyveln

2005

Den med smedjan hopbyggda del som användes när hästar skoddes

2005

Östra fasaden med ramp

2005-09

Uppfodringsrampen för timret på den norra sidan

2000

Kvarnen i mitten samt tullhus/magasin och stall

Okänt

Kvarnens sydvästra hörn

2005-09

Detalj

2005-10

Dämmet

2005-08

Träbron leder in under sågen

2005-08

Vattenrännans ingång i kvarnen

2005-08

Potatislagrets långa låga byggnad till höger

2004

Del av den omkring 80 meter långa vattenrännan

2005-08

Utloppet från vattenhjulet

2005

Östra fasaden

2005-11

Sågens östfasad och det vidhängande virkesförrådet

2005-11

Detalj - pardörren med glas

2005-08

Detalj - turbinerna

2005-08

Byggnadens dels som hänger ut över Tidan

2000

Backgårds kvarns damm i Flian

Okänt

Trärännan som leder vattnet från dammen

2006-06

Kvarnens södra gavel

2005

Tuben mellan damm och turbinsump

2006-06

Detalj fasaden

2005

Kvarnen och stenbron över Visslaån

2006-06

Kvarn till vänster, såg till höger

2005-11

Rampen upp till torvladan. Vagnarna spelas upp

2007

Asketorps såg

2005-08

Vattenrännan med luckor för reglering av vattenflödet

2005

Dämmet med gångbro och kvarnen i bakgrunden

2005-09

Detalj fasad och fönster

2005-09

Informationsskylt upphängd vid sidan av ingången

2006-06

Detalj byggnaden och rälsen

2006-06

Detalj - rotknä

2005-10

Detalj - en gammal kvarnsten utanför smedjan

2006-06

Skvalthjulet och del av lättverket - stocken och järnet som leder upp in i kvarnen

2005-08

Fasaden ut mot Göta älv

2006-06

Vattenrännan, på sågens norra långsida, leder till tubinerna

2004-03-10

Tommy Lundberg

Detalj - dörren

2005-08

Detal - porten och taket i lidret

2005

Detalj - Vattenhjulet under tak

2005-10

Flera av kvarnens byggnader och tillbyggnader. Den äldsta delen till vänster

2005-10

Detalj på rotknä

2005-08

Detalj - fasad

2005-11

SÅg till väster och kvarn till höger från söder

2004

Detalj - gavelröste

2007-01

Den yngre byggnadens ena långsida

2005

Det fristående filterhuset

2007-04

Detalj - hättans konstruktion samt del av stjärnhjulet i förgrunden

2005-10

Sågen från nordväst

2005-09

Kvarnbygganden längst bort i bild

2005

Kvarnens stjärnhjul

2006-11

Detalj - snickerier

2007-10

Sågens norra gavel

2005

Fallet med kvarnen i bakgrunden

2006-06

Takkonstruktionen

2005-10

Sågbyggnadens baksida

Okänt

Vattentub

2006-06

Vattenrännan och vattenhjulet

2005

Bryggan eller rampen utifrån mossen leder in i byggnaden

2005-09

Turbinsumpen på byggnadens sydvästra hörn

2000

Trätuben med vattenintag och dammluckor

2005-09

Hudene kvarn med stenvalvsbro från 1826 i förgrunden

2005-08

Vattenhjulet och hjulaxeln

2005-08

Vattenhjulet med överfall

2005-08

Detalj vattenrännan

2005-08

Nätereds kvarns anläggning

2005

Transformatorstationen

2005-11

Spåntornet, sågen till vänster i bild

2005-11

Detalj - taket belagt med betongpannor

2005-08

Vattenintaget

Okänt

Skvalthjulet

2006-06

Sågbyggnaden till höger

2005

Sågen

2005-11

Torvladan, presshuset och balmagasinet - från väster till höger

2007

Asketorps kvarn vid Ösan

2005-08

Vattenrännans träkonstruktion

2005

Detalj

2005-09

Detalj vattendraget och dess stenanläggning

2006-06

Vattenränna till vänster, turbinsump i mitten av bilden samt

2006-06

Räls för transport av det sågade virket

2005-10

Detalj - fasaden och gångbro

2006-06

Sågens interiör

2008-12-22

Tommy Lundberg

_____ hål i murstocken

2005-08

Detalj -i portlidret

2005

Detalj - Vattenhjulet och kraftöverföring via remmar och axlar

2005-10

Kvarnen med vattendraget, Säveån

2005-10

Detalj - ett nytt rotknä

2006-12

Detalj av trätuben som ledde vattnet från dammen till kvarnen

2007-04

Sågen till väster med damm

2005-09

Elektromotorvagnen utanför byggnaden. En rem leder in och driver huvudaxelledningen.

2007-11

Kvarnen den högre byggnaden till väster

Okänt

Fallet till vänster och vattenutloppet under byggnaden

2006-06

Vattenhjulet och dess hjulaxel

2005

Ekonomibyggnad invid fabriken

2005-09

Turbinsumpen

2000

Miljöbilde med kvarnen i bakgrunden

2005-08

Detalj vattenhjulet

2005-08

Silon på västfasaden

2005-11

Virkesförrådet främst i bild och därefter sågbyggnaden

2005-11

Informationstavla utanför beckslageriet

2005-08

Detalj - Datering i grunden, 1859

2000

Detalj av taket

2006-06

Sågen med kvarnen i bakgrunden

2005

Vattenrännan mitt i bild

2005-11

Presshuset och dess

2007

Del av vattenhjulets axel och dess förankring

2005

Detalj

2005-09

Del av dammanläggning

2006-06

Turbinsumpen

2006-06

Kvarnens nedre våning med naturstenen i grunden

2008-12-22

Tommy Lundberg

_________lucka i ena gaveln

2005-08

Detalj - Hjulaxeln i tryckimpregnerat. I betongfundamentet. inskrivet 1993, året då kvarnen åter fick ett vattenhjul.

2005-10

Detalj - nya delar på takfoten

2006-12

Detalj trätuben

2007-04

Detalj - nedersta delen av kerattbanan

2007-10

Såg och kvarn vid Tidan

2007-01

Detalj

2006-06

Detalj vateenhjulet

2005

Spår och torvlada

2005-09

Sågen bakom dammen

2000

Detalj vattenhjulet

2005-08

Utlastning

2005-11

Detalj - limträbalkar i takkonstruktionen

2005-11

Dammluckorna vid dammen

2005

Vattenhjulet

2005-11

???rampen till presshuset

2007

Del av dämmet

2006-06

Dammanläggningen

2006-06

Kvarnens mellanvåning med kvarnstenarna

2008-12-22

Tommy Lundberg

Detalj - Den rostangripna trubinen. Ersatt med vattenhjul 1993.

2005-10

Detalj - utbytt trä

2007-01

Dammluckor

2005-09

Detalj - fasaden på kvarnbyggnaden

2007-01

Fors nedre kvarn med Fors övre kvarn i bakgrunden

2006-06

Spår ut över mossen

2005-09

Detalj - limträbalkar i byggandens konstruktion

2005-11

Vattenrännan och ??

2005

Kugghjul till sågens drift

2000-11

Balmagasinet samt lastningsskjulet på presshuset till höger

2007

Del av dammanläggningen

2006-06

Delar av dammen och träränna

2006-06

Detalj - takpannor

2007-01

Detalj - takkostruktionen

Okänt

Vatteninloppet

2005

Kugghjul och vattenhjul, bortre hjulet, kraftöverföringen till sågen

2005-11

Del av stenrännan

2006-06

Virkesförrådet

2006-06

Vattenutloppet

2005

Kraftöverföring från turbin till kvarn via remmar

2005-11

Interiör

2005