Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KRAMFORS INHOLM 4:1 - husnr 2, BJÄRTRÅ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Tornetochentrén-1.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BJÄRTRÅ KYRKA (akt.), BJÄRTRÅ KYRKA (akt.)

1844 - 1847

1844 - 1847

Västernorrland
Kramfors
Ångermanland
Bjärtrå
Bjärtrå församling
Härnösands stift
Strinne 152

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

12/31/06 Karaktäristik och bedömning

Bjärtrå kyrka är ett exempel på en lokalt varierad s.k. Tegnerlada, där enkelhet både i form och dekor, möjligen av kostnadsskäl, tydligt eftersträvats.

Kyrkorummet präglas av fyra generationer gestaltning - 1840-talets nybyggnad, 1907-års ombyggnad och 1940-talets och 1990-talets restaureringar. Förutom de ursprungliga fasta detaljerna framträder 1907-års omgestaltning starkast med det förlängda koret i en ålderdomligare absidial form och accentueringen av processionsvägen genom ljuskronorna över mittgången. De öppna bänkarna, skapade vid samma tillfälle, förstärker upplevelsen av öppenhet och rymd i rummet. Till detta kommer ...

Läs mer i eget fönster

Anders Stjernberg, ADL Creativa AB. 2005-2006.