Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

BOXHOLM BOXHOLMS KYRKA 1:1 - husnr 1, TIMMERÖ KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

timmerö kapell exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
TIMMERÖ KAPELL (akt.)

1954 - 1954

Östergötland
Boxholm
Östergötland
Ekeby
Boxholms församling
Linköpings stift
Hjortstigen 4

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

11/1/10 Karaktäristik och bedömning

Begravningsplatsen/kyrkogården
På kyrkogården i Boxholm kan man avläsa olika delar av kyrkogården, de har sina särskilda
karaktärer beroende på när de tillkom, trots senare tiders omläggningar. Detta har stora
kulturhistoriska värden. Bland de kulturhistoriska värdena finns också de s k linjegravarna
och gravvårdar med titlar som är knutna till brukshanteringen. Stora delar av kyrkogårdens
utformning är knuten till arkitekt Harald Wadsjö, som var en förgrundsgestalt i
kyrkogårdsfrågor, när han fick uppdraget att rita en utvidgning av kyrkogården.
Gravkapellet
Arkivuppgifter saknas till stor del.
Gravkapellet i Boxholm, elle...

Läs mer i eget fönster

Fältarbetet, fotografering och rapportsammanställningen har utförts av antikvarie Anita
Löfgren Ek vid Östergötlands länsmuseum. Rapporterna finns tillgängliga på Linköpings stift,
Länsstyrelsen i Östergötlands län, Östergötlands länsmuseum samt på respektive kyrklig
samfällighet.