Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

JÖNKÖPING ÖDESTUGU 4:16 - husnr 2, ÖDESTUGU KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödestuguext1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
ÖDESTUGU KYRKA (akt.), ÖDESTUGU KYRKA (akt.)

1200 - 1299

1200 - 1299

Jönköping
Jönköping
Småland
Ödestugu
Barnarp-Ödestugu församling
Växjö stift
Ödestugu kyrka 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Ödestugu kyrka är en tornlös medeltida salskyrka, förlängd åt
väster på 1750-talet. I norr är en medeltida sakristia med ett särpräglat
ornerat hammarband. I väster är ett tvåvånings vapenhus
av trä från 1870, klätt med rödfärgad locklistpanel. De ojämna
murytorna bär vitkalkad spritputs och genombryts av stickbågiga
djupa 1700-talssmygar med antikglasfönster från 1955-56 års restaurering.
Sadeltakens spåntäckning betyder mycket för det ålderdomliga
intrycket av kyrkan. Interiörens barockprägel återställdes
vid nämnda restaurering då väggarnas draperimålningar togs fram,
barockpredikstolen av Torbjörn Röding konserverades, ...

Läs mer i eget fönster

Robin Gullbrandsson, Jönköpings läns museum, med representant från länsstyrelsen i Jönköpings län.