Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÖSTHAMMAR GRÄSÖ 1:345 - husnr 1, GRÄSÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gräsökyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
GRÄSÖ KYRKA (akt.), GRÄSÖ KYRKA (akt.)

1689 - 1689

1695 - 1697

Uppsala
Östhammar
Uppland
Gräsö
Öregrund-Gräsö församling
Uppsala stift
Klockarhagen 5

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

9/20/08 Karaktäristik och bedömning

Gräsö kyrka hör till de träkyrkor som uppfördes längs den uppländska kusten under 1600- och 1700-talen. Den är uppförd på 1690-talet av timmer och har en strikt, symmetrisk stil som är typisk för den karolinska epoken i svensk arkitekturhistoria. Kyrkan fick sin nuvarande utformning genom ombyggnader kring mitten av 1700-talet och har mycket väl bevarat sin
karaktär sedan dess.

Kyrkogården har en traditionell karaktär med kallmurad stenmur och putsade grindstolpar samt enstaka äldre gravvårdar. Klockstapeln belägen öster om kyrkogården har med sin höga spetsiga huv en originell utformning och är välbevarad sedan slutet av 1700...

Läs mer i eget fönster

Johan Dellbeck, Upplandsmuseet