Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅSTORP KVIDINGE 170:1 - husnr 1, VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

västra Sönnarslövs kapell 032.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VÄSTRA SÖNNARSLÖVS KAPELL (akt.), VÄSTRA SÖNNARLÖVS KAPELL (akt.)

1939 - Okänt

1939 - 1939

1953 - 1953

Skåne
Åstorp
Skåne
Kvidinge
Kvidinge församling
Lunds stift
Östra Storgatan 110

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

6/19/17 Karaktäristik och bedömning

Västra Sönnarslövs by har medeltida anor och har haft en romansk kyrka. Efter skiftet i mitten på 1800-talet när några av gårdarna flyttades ut byggdes istället gathus längs landsvägen. Byn är fortfarande mestadels uppbyggd med gathus och gårdar av varierande ålder längs vägen. Numera är byn sammanbyggd med Kvidinge samhälle.

Kyrkogården är delvis omgärdad av stenmur och trädkrans som är betydelsefull för karaktären. Kyrkogården är mestadels grässådd där de äldsta stenarna står men har ett kvarter med buxbomsinramade gravar. Gångarna kantas dels av cypresser, dels av japanska körsbärsträd, de senare utan traditionell förankring m...

Läs mer i eget fönster

Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA (rapportförfattare, inventering och foto)
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Karakteriseringen har gjorts efter samråd med referensgrupp utsedd av Lunds stift.
Inventeringsdatum: 2016-05-17 Färdigställd rapport: 2017-06-19