Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

ÅSTORP HYLLINGE 3:91 - husnr 1, HYLLINGE SMÅKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hyllinge 085.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
HYLLINGE SMÅKYRKA (akt.)

1980 - 1981

1981 - Okänt

Skåne
Åstorp
Skåne
Västra Broby
Björnekulla-Västra Broby församling
Lunds stift
Örtgatan 19

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

11/21/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Hyllinge kyrkoanläggning
Hyllinge samhälle tillkom på grund av kolbrytning och tegelbruk. Ett komplett
samhälle byggdes upp mellan 1900-1920-talet efter trädgårdsstadens principer.
Rester av gruvsamhällets bostäder finns kvar tillsammans med nybyggen från 1970-tal
fram till idag. Kyrkan ligger mitt i byn omgiven av hus från olika tidsepoker.

Kyrkan är omringad av en cirkel av klotlönn och en cirkelrund stenlagd ränna i
gräsmattan. Cirkelns form kontraster positivt mot kyrkans strama formspråk. Trädens
tidigare kompletta och tätare cirkel behöver kompletteras med nya träd. Ett
nytillkomme...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Hyllinge småkyrka,
Åsbo kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, foto och inventering)
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-04-26
Färdigställd rapport: 2016-11-21