Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

STOCKHOLM VÄDERKVARNEN 20 - husnr 9006 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation

1749 - 1753

Stockholm
Stockholm
Uppland
Stockholm
S:t Johannes församling
Stockholms stift

Registrerade utan huvudgrupp - Ej utrett

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Registrerade utan huvudgrupp - Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor

Utbildning och vetenskap - Skolbyggnad

Handel och bankväsende - Restaurang

Bostadsbebyggelse - Gathus

1/1/95 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Ej klassificerad = Område med fastighet eller fastigheter med enskilda byggnader som kan ha en fastställd kulturhistorisk klassificering. Denna klassificering återfinns där uppgifter finns om den specifika byggnaden, d.v.s. på byggnadsnivå i inventeringen.
Eller
Fastighet med bebyggelse som ingår i inventeringen men som har rivits innan en kulturhistorisk klassificering beslutats.

I den kulturhistoriska klassificeringen av Stockholms kommun är byggnaderna/fastigheterna markerade med blå, grön, gul eller grå kulör. Blå- och grönmarkerade byggnader/fastigheter omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. Samtliga byggnader omfattas ...

Läs mer i eget fönster

Byggnadshistoriskt värde

Marianne Råberg, Kerstin Mandén-Örn, Britt Wisth, Suzanne Lindhagen, Elisabet Wannberg, Siv Odlander