Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SVENLJUNGA SVENLJUNGA KYRKA 1:1 - husnr 1, SVENLJUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B 957_062:9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SVENLJUNGA KYRKA (akt.)

1829 - 1829

1929 - Okänt

Västra Götaland
Svenljunga
Västergötland
Svenljunga
Svenljungabygdens församling
Göteborgs stift
Kyrkogatan 1

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

5/19/05 Karaktäristik och bedömning

SVENLJUNGA KYRKA är belägen i centrala delen av samhället, omgiven av låg tätortsbebyggelse. Kyrkan ligger sydöst om en vägkorsning där två sedan gammalt viktiga landsvägar korsar varandra. Öster om anläggningen ligger församlingshemmet som uppförts i modern tid.

Kyrkan är belägen i norra delen av kyrkogården, som utvidgats i flera etapper (1901, 1930 och 1936). Kyrkogårdens många högväxta träd utgör viktiga miljöskapande inslag, liksom formklippta mindre träd, kallmurar och smidesgrindar. Gravkapellet från 1937 har med sina odekorerade, slammade fasader klart moderna drag och har invändigt en karaktärsfull välbevarad väggmålning ...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Karl-Arne Karlsson och Carina Carlsson från Regionmuseum Västra Götaland, Agnes Kempe och Tomas M Larsson från Länsstyrelsen Västra Götaland, Matilda Dahlquist från Göteborgs stift.