Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

GÄVLE HOLMSUND 10:1 - husnr 1, BOMHUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bomhus kyrka exteriör.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
BOMHUS KYRKA (akt.), BOMHUS KYRKA (akt.)

1906 - 1906

1906 - 1907

Gävleborg
Gävle
Gästrikland
Gävle
Bomhus församling
Uppsala stift
Holmsundsallén 66

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Treskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Basilika

8/14/08 Karaktäristik och bedömning

Bomhus kyrka karaktäriseras av funktionalismens förenkling av nationalromantikens variationsrika träarkiktektur. Detta är genomgående både i exteriören och interiören. Vid den senaste restaureringen år 2002 återfick fasaden originalfärgsättningen och taket lades återigen med holländskt tegel, vilket förstärker byggnadens ursprungliga karaktär.

Kyrkorummet präglas av 1954-55 års ombyggnation då byggnadsårets dekorativt utformade konstruktioner i form av t.ex. öppna takstolar och genomsiktliga läktarbarriär byggdes in och byggdes om för att döljas i funktionalismens anda. Såväl planlösning som fast och lös inredning härrör från omb...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Erika Åberg
Ansvar karaktäristik och bedömning: Erika Åberg och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Erika Åberg
Länsmuseet Gävleborg