Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

KÄVLINGE VIRKE 20:1 - husnr 1, VIRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1367-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
VIRKE KYRKA (akt.), VIRKE KYRKA (akt.)

1862 - 1862

1862 - 1862

Skåne
Kävlinge
Skåne
Virke
Kävlinge församling
Lunds stift
Virkevägen 191

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka - Salkyrka

Religionsutövning - Kyrka - Plantyp-Enskeppig

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

6/26/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Virke kyrkoanläggning
Virke by är ett typiskt exempel på ett litet sockencentrum med kyrka och några gårdar, som ligger kvar efter enskiftet. Kyrkogårdens närhet till ängsmarker och det öppna landskapet bidrar till upplevelsen av den historiska miljön och det storskaliga jordbruket. Grusvägarna runt kyrkan är viktiga för den ålderdomliga karaktären.

De två delarna av kyrkogården har olika gestaltning. I den äldre kyrkogården, med sina buxbomsomgärdningar och gravar med singeltäckning, kan ännu avläsas spåren av sekelskiftets ideal, även om kvarteren numer till stor del luckrats upp. På den väl...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Virke kyrka,
Rönnebergs kontrakt, har upprättats av:
Karl Johan Kember (handläggare), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig
avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB
Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg
042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2014-08-18
Färdigställd rapport: 2015-06-26