Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

SALA TÄLJSTENEN 1 - husnr 1, SALA F.D. VARMBADHUS Ny sökning Tillbaka till sökning

Hus I fasad nordost innergård.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Byggnadspresentation
SALA F.D. VARMBADHUS (akt.)

1927 - 1928

1927 - 1928

Västmanland
Sala
Västmanland
Sala stad
Sala församling
Västerås stift
Norra Esplanaden 5

Rekreation och turism - Badhus - Varmbadhus

Utbildning och vetenskap - Bibliotek

Rekreation och turism - Badhus - Varmbadhus

1/20/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Blått

Dokumentvärde

Samhällshistoriskt värde

Den här fastigheten ligger i det så kallade Järnvägskvarteret som skapades i samband med järnvägens ankomst på 1870-talet. Tidigare var här bergsmännens åker och äng.

År 1928 lät Sala stad bygga ett nytt varmbadhus som ersättning för det uttjänta som fanns i Stureparken vid stranden av Lillån. Som arkitekt anlitades John Åkerlund. Huset är uppfört i tegel i två våningar med slätputsade fasader. Valmat tak med grön plåt i skivtäckning. Mot söder breder en solgård ut sig. Den inramas av en loggia som springer ut från vardera knuten, vilka sammanbinds med en mur i söder.

Socialhistoriskt värde...

Läs mer i eget fönster

Arkitektoniskt värde
Dokumentvärde
Samhällshistoriskt värde
Socialhistoriskt värde

Leif Berggren, Sala kommun. Projektledare för bebyggelseinventeringen. Telefon: 0224-55 000.